Actueel

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op […]

Amsterdam Research Seminar: An intergenerational perspective on criminal behaviour | 17 June

In this Research Seminar organized by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), we proudly present several important international experts in the field of intergenerational transmission of criminal behaviour. They will reflect upon the most important findings from their ongoing intergenerational research. Afterwards, the discussion will be led by prof. […]

Unemployment and crime since 1920

The relationship between the labour market and criminal behaviour has been of longstanding interest in the social sciences. The intuitive appeal of the argument that improving labour market conditions causes individuals to commit less crime, while apparently self-evident, is supported by empirical evidence, mostly focusing on the post WWII period. Typical analyses have exploited geographical […]

Children of incarcerated mothers

When fathers are incarcerated, in many cases the mother remains at home to take care of the children. In contrast, research carried out abroad has shown that when mothers are incarcerated there is seldom any father present to take over care of the children. As the mother can no longer care for her children, they […]

The role of peers in delinquent behaviour of adolescents

The aim of this study is to get more insight into the role of peers in the development of problem- and delinquent behaviour in adolescents. Data are derived from the longitudinal NSCR Schoolproject, in which secondary school students were surveyd repeatedly (2002-2004). The questionnaire of this study asked participants to nominate friends from a list […]

Juvenile sex offenders

This project aims to investigate the problems and criminal careers of juvenile sex offenders, en to assess the effectiveness of treament. Juvenile sex offenders are an understudied group. At the same time, it appears that a relevant proportion of adult sex offenders often started offending sexually at an early age. Juvenile sex offenders are not […]

Levens van vrouwelijke gedetineerden

Waarom stoppen sommige vrouwen met het plegen van delicten, en andere vrouwen niet? Hoe ziet het gezinsleven van vrouwen eruit, tijdens en na detentie, en wat voor invloed heeft dit op hun criminele carrière? Welke ‘research gaps’ bestaan er in het onderzoek naar gedetineerde vrouwen? Deze en andere vragen kwamen afgelopen week aan bod tijdens […]

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat zedendelinquenten veel delicten blijven plegen gedurende hun leven en dat ze gespecialiseerd zijn in zedenmisdrijven. De wetenschappelijke basis voor deze veronderstellingen is echter beperkt. Hier is nu verandering in gekomen met het nieuwe boek Sex Offenders: […]

Werk voorkomt recidive bij jeugdige zedendelinquent

De algemene opvatting over zedendelinquenten is dat het chronische daders zijn, gespecialiseerd in het plegen van seksuele delicten. De veronderstelling dat een jongere die een zedendelict pleegt door zal gaan met het plegen van zedendelicten in de volwassenheid klopt echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van Chantal van den Berg waarop ze 18 september 2015 […]

Levensloop vrouwelijke gedetineerden in kaart gebracht

VIP Project Tot voor kort was erg weinig bekend over vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Het VIP Project (Vrouwen in Penitentiaire inrichtingen) heeft hierin verandering gebracht. De onderzoekers van het VIP Project hebben uitgebreide levensloopinterviews gehouden met ruim 400 gedetineerde vrouwen in verschillende Nederlandse gevangenissen. De dataverzameling die daaruit is ontstaan bevat onder meer informatie over […]