Home Actueel
  1. Levensloop vrouwelijke gedetineerden in kaart gebracht

Levensloop vrouwelijke gedetineerden in kaart gebracht

Door dr. Katharina Joosen | 18 januari 2016 | Levensloop
Levens van vrouwelijke gedetineerden

VIP Project

Tot voor kort was erg weinig bekend over vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Het VIP Project (Vrouwen in Penitentiaire inrichtingen) heeft hierin verandering gebracht. De onderzoekers van het VIP Project hebben uitgebreide levensloopinterviews gehouden met ruim 400 gedetineerde vrouwen in verschillende Nederlandse gevangenissen. De dataverzameling die daaruit is ontstaan bevat onder meer informatie over de woonsituatie, werk, inkomen en schulden, delicten, relaties en kinderen, slachtofferschap (inclusief kindermishandeling en -misbruik) en alcohol- en druggebruik. De vrouwen hebben daarnaast vragen beantwoord over hun situatie in de 12 maanden voordat ze in gevangenschap kwamen en vragen over het gedrag van hun eventuele kinderen.
Meer informatie over het VIP Project: VIP resultaten Factsheet [pdf]
 

dr. Katharina Joosen

Deel dit artikel

Actuele berichten