Home Actueel
  1. 17 Up – De ontwikkeling van delinquent gedrag bij hoog-risico jongeren

17 Up – De ontwikkeling van delinquent gedrag bij hoog-risico jongeren

Door dr. Victor van der Geest | 4 maart 2015 | Levensloop

Dit onderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van criminele carrières bij hoog-risico jongeren vanaf het begin van de adolescentie tot in volwassenheid. Hiertoe wordt een uitstroomcohort van 270 jongens onderzocht, die tussen 1989 en 1996 behandeld zijn in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van registraties van justitiecontacten in de CJD (Centrale Justitiële Documentatie), gemeten van 12 tot circa 32 jaar. Tevens is in de jeugdinrichting informatie verzameld over tal van achtergrondkenmerken: gezinspathologie, intelligentie, persoonlijkheid, relaties met leeftijdgenoten enz. De recidive werd in een eerste stadium van het onderzoek beschreven (Van der Geest, Bijleveld & Wijkman, 2005) en geijkt aan een doorsnede van de Nederlandse bevolking (Van der Geest, Langendoen & Bijleveld, 2006). Daarnaast werden er verschillende ontwikkelingspaden van delinquent gedrag onderscheiden.
Verschillende typologische theorieën veronderstellen een samenhang tussen criminele ontwikkeling en persoonskenmerken (Moffitt, 1993; Le Blanc, 1997; Lahey en Waldman, 2003; Thornberry en Krohn, 2005). Een aantal in de midden-adolescentie gemeten kenmerken blijkt voorspellend voor later crimineel gedrag (Van der Geest & Bijleveld, 2007). Ook als er subgroepen worden onderscheiden op basis van de ontwikkeling van het criminele gedrag, blijken bepaalde groepen te worden gekenmerkt door een specifiek profiel aan persoonskenmerken.
Een probleem met deze variabelen is echter dat ze statisch zijn. In de literatuur worden behalve statische factoren, ook diverse dynamische, veranderlijke, factoren genoemd die bijdragen aan de verklaring van het verloop van criminele carrières. In het kader van dit onderzoeksproject zijn daarom ook gegevens over werk, relaties en verslaving verzameld, met als doel het verloop en de verschillen tussen ontwikkelingspaden van ernstige delinquentie beter te kunnen verklaren. De analyses over het effect van werk laten zien dat er, bovenop statistische risicofactoren, een beschermend effect uitgaat van sommige dynamische factoren, vooral van het krijgen van regulier werk.
In het onderzoek worden voorts vergelijkingen gemaakt met de beschrijving en verklaring van de criminele carrière van residentieel behandelde meisjes, die aan de Vrije Universiteit (sectie Criminologie) worden onderzocht.
Posters en factsheets:
De volwassen levenslopen van probleemjongeren - poster
Werk, werkduur en criminaliteit - factsheet
Background information:
Publication Overview 17Up Research
Wilt u data van dit onderzoek gebruiken, vul dan hier het aanvraagformulier in
dr. Victor van der Geest, prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten