Actueel

Eens een dief, altijd een dief? Het NSCR in beeld

Zijn criminelen voor verbetering vatbaar? NSCR-onderzoeker Arjan Blokland legt uit waarom opsluiting niet altijd de beste oplossing is. Directeur Catrien Bijleveld geeft een dwarsdoorsnede van het wetenschappelijk onderzoek op het NSCR.

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers. Straatroven, overvallen en woninginbraken De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en […]

Out of prison, out of crime? Promotieonderzoek vrouwen ná detentie

Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de drie vrouwengevangenissen in Nederland. In de ideale situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van delicten, ook wel desistance genoemd. Rodermond toont in haar promotieonderzoek aan dat problemen met onder meer huisvesting en verslaving meer doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen van […]

Studie naar geweld en bedreigingen tegen wetshandhavers

Onderzoek toont aan dat wetshandhavers, zoals gevangenisbewakers en conducteurs, regelmatig te maken hebben met geweld tijdens het werk. Toch is er een gebrek aan kennis over welke interacties risico’s opleveren en welk gedrag een de-escalerend of juist escalerend effect heeft in conflictsituaties. Marie Rosenkrantz Lindegaard en collega’s gaan dit bestuderen. Ontwikkeling hulpprogramma’s voor conflicthantering Een […]

Genderspecifieke aandacht voor meisjes in JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is bedoeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf of tegen anderen. Jaarlijks zitten ongeveer evenveel meisjes als jongens in zo’n instelling. Hoewel jongens en meisjes vaak om dezelfde redenen in JeugdzorgPlus worden geplaatst, laat het NSCR-onderzoek zien dat meisjes vaker worden geplaatst vanwege zorgen over loverboy-problematiek en verstoorde seksuele […]

Na het Joegoslavië-tribunaal, beklaagd én beroemd

Samenstellers Barbora Holá (NSCR) en Olivera Simic (Griffith Law School) kijken samen met een internationale groep onderzoekers verder dan de wettelijke doctrine en jurisprudentie in dit themanummer. Vanuit multi- en interdisciplinaire perspectieven richten zij zich op een van de voornaamste belanghebbenden binnen het tribunaal: de beschuldigden. Eerste internationale straftribunaal na Koude Oorlog Het ICTY werd […]

Geen motorclub, geen criminaliteit?

‘Het ontbreekt nu nog aan empirische kennis over de mate waarin motorclubs criminele activiteiten faciliteren’ Wat is precies het probleem met een verbod op motorclubs? ‘Er is veel onduidelijkheid over de betrokkenheid van Nederlandse motorclubs bij georganiseerde criminaliteit. De juridische maatregelen die nu worden genomen, zijn gebaseerd op aannames over de manier waarop het lidmaatschap […]

The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad […]

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op […]

Amsterdam Research Seminar: An intergenerational perspective on criminal behaviour | 17 June

In this Research Seminar organized by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), we proudly present several important international experts in the field of intergenerational transmission of criminal behaviour. They will reflect upon the most important findings from their ongoing intergenerational research. Afterwards, the discussion will be led by prof. […]

Unemployment and crime since 1920

The relationship between the labour market and criminal behaviour has been of longstanding interest in the social sciences. The intuitive appeal of the argument that improving labour market conditions causes individuals to commit less crime, while apparently self-evident, is supported by empirical evidence, mostly focusing on the post WWII period. Typical analyses have exploited geographical […]

Children of incarcerated mothers

When fathers are incarcerated, in many cases the mother remains at home to take care of the children. In contrast, research carried out abroad has shown that when mothers are incarcerated there is seldom any father present to take over care of the children. As the mother can no longer care for her children, they […]