Home Actueel
  1. Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

evidence base

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek naar intergenerationele overdracht van antisociaal en crimineel gedrag.
De studie van problematisch en crimineel gedrag in een intergenerationeel perspectief is van groot belang. Kinderen lijken vaak op hun ouders wat betreft socio-economische status, gezinsvorm of politieke opvattingen. We weten ook al lang dat er families zijn die vastzitten in een negatieve spiraal van crimineel gedrag, armoede, drugsmisbruik, tienerzwangerschappen en andere ongunstige levensomstandigheden. Een doeltreffende aanpak is echter nog niet in zicht. De laatste jaren is er wel een stroomversnelling opgetreden in intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag, onder meer vanuit het NSCR, van groot belang om interventies een te geven.
Op de studiemiddag zullen vijf gerenommeerde sprekers reflecteren op de uitkomsten van hun lopende intergenerationele onderzoeken en uitdagingen voor de toekomst:
- Dr. Karl Hill (University of Washington) heeft de laatste zeventien jaar gewerkt aan het Seattle Social Development Project (SSDP) en sinds tien jaar is hij ook betrokken bij het SSDP Intergenerational Project (Linking Parent Drug Use and Child Development Across Three Generations).
- Professor Terence Thornberry (University of Maryland) is hoofdonderzoeker van de Rochester Youth Development Study, een panelonderzoek over drie generaties, opgezet in 1986, om de oorzaken en gevolgen van delinquentie en andere vormen van antisociaal gedrag in kaart te brengen.
- Professor David Farrington (University of Cambridge) leidt de Cambridge Study in Delinquent Development, een follow-up van vierhonderd Londense mannen over veertig jaar. Hun volwassen kinderen zijn onlangs geïnterviewd om dit tot een drie-generatie-studie te maken.
- Professor Dorret Boomsma (Vrije Universiteit) bracht het Nederlands Tweelingen Register (NTR) tot stand, waarvoor de afgelopen 25 jaar meer dan 75.000 tweelingen en meer dan 100.000 van hun familieleden zich hebben aangemeld. Data verzameld in NTR-projecten vormen de basis voor genetische studies van complexe eigenschappen en aandoeningen.
- Professor Peggy Giordano (Bowling Green State University) is momenteel bezig met een longitudinale studie (The Toledo Adolescent Relationships Study) over de relaties van een grote, diverse steekproef van respondenten die eerst geïnterviewd zijn als adolescenten en vervolgens als volwassenen
Aanmelden: Deelnemen aan de studiemiddag is gratis, maar omwille van het beperkt aantal deelnemers is voorafgaande registratie vereist. E-mail naar secretariaat@nscr.nl
Vragen over het programma? Aarzel niet om contact op te nemen met Steve van de Weijer (svandeweijer@nscr.nl) of Veroni Eichelsheim (veichelsheim@nscr.nl).
Meer informatie
 

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten