Home Actueel
  1. The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

The Oxford Handbook of Offender Decision Making wordt naar verwachting hét naslagwerk over criminele keuzes en besluitvorming bij daders. NSCR-onderzoekers Wim Bernasco, Jean-Louis van Gelder en Henk Elffers stelden het samen. De door hen uitgenodigde deskundigen behandelen in 33 hoofdstukken theorie, empirische bevindingen, onderzoeksmethoden en specifieke typen criminaliteit.

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad te maken? Is jeugdcriminaliteit (louter) een kwestie van impulsief gedrag? In hoeverre leren criminelen van hun eigen ervaring of van die van anderen? Leiden meer wapens ook tot meer geweld?

Actueel overzicht van criminaliteit en levensloop

De relevantie van deze vragen én de afwezigheid van een integrale tekst op dit terrein, vormden de reden om The Oxford Handbook of Offender Decision Making samen te stellen. In het boek staan actuele overzichten van criminaliteit en levensloop, de keuze van doelwitten, slachtoffers, locaties en methoden. Een voorbeeld is de rol die vuurwapens kunnen spelen bij delicten: wanneer daders wapens dragen en ermee dreigen, lijkt dit het risico op geweld te verkleinen omdat het slachtoffers ervan weerhoudt zich te verzetten. Daarnaast zijn de belangrijkste theoretische perspectieven op het keuzegedrag van daders opgenomen. Uit veel bijdragen blijkt dat misdaad voortvloeit uit een combinatie van doelgerichtheid en emoties. Dat geldt voor zware levensdelicten, maar ook voor minder ingrijpende vermogensmisdrijven.

Verschillende typen criminaliteit

In The Oxford Handbook of Offender Decision Making komen verschillende typen criminaliteit afzonderlijk aan de orde, waaronder moord en doodslag, huiselijk geweld, straatcriminaliteit, seksuele criminaliteit, cybercriminaliteit en organisatie- en witteboordencriminaliteit. Het boek bevat ook hoofdstukken waarin de belangrijkste methoden van onderzoek naar het keuzegedrag van daders worden behandeld, zoals experimenten, observatiestudies, surveys, interviews en simulaties.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bernasco, W., Van Gelder, J.L., Elffers, H. (2017) The Oxford Handbook of Offender Decision Making. Naast de samenstellers werkten ook NSCR-onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard, Stijn Ruiter en Frank Weerman mee aan het boek. Meer informatie staat op de website van Oxford University Press.

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten