Home Actueel
  1. Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

In opdracht van het WODC voerde het NSCR een procesevaluatie uit rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Een van de doelen van de pilot was onderzoeken welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie.

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers.

Straatroven, overvallen en woninginbraken

De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en veelplegers en first-offenders, van bijvoorbeeld straatroven, overvallen en woninginbraken. Voorbeelden van verscherpt toezicht zijn elektronisch toezicht, gedragsaanwijzingen of een intensieve aanpak door de jeugdreclassering (vergelijkbaar met de Harde Kern Aanpak). Maar ook een specifieke invulling van bijzondere schorsingsvoorwaarden is denkbaar, zoals een avondklok, verplicht naar school gaan, een behandeling of een contactverbod. Het accent van de pilot lag op elektronisch toezicht, door middel van de RfiD-enkelband of gps-enkelband.

Voorkomen van recidive en bevorderen van resocialisatie

De pilot maakt deel uit van een breder plan van aanpak ter voorkoming van recidive en het bevorderen van resocialisatie bij minderjarige HIC-plegers. De pilot werd uitgevoerd in de regio’s Rotterdam, Midden-Nederland en Amsterdam. De betrokken ketenpartners waren de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), Gecertificeerde Instellingen (GI), Reclassering Nederland (RN), politie en gemeenten.

Publicatiegegevens en verder lezen

Deuren, S. van, Laan, P. van der, Weerman, F. (2018). Verscherpt toezicht minderjarige HIC-plegers. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten