Home Actueel
  1. Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Jaarlijks krijgen ouders van duizenden kinderen in Nederland een gevangenisstraf opgelegd. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van deze kinderen. Recent onderzoek van het NSCR laat zien dat kinderen met een ouder in gevangenschap tijdens hun eigen volwassenheid een significant verhoogd sterfterisico hebben.

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat kinderen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaken, vaker crimineel gedrag vertonen en meer mentale gezondheidsproblemen hebben. Ook is in onderzoek onder Amerikaanse peuters en Deense tieners een relatie gevonden tussen gevangenschap van de ouder en het vroegtijdig sterven van het kind. Het nieuwe NSCR-onderzoek gaat een stap verder door te kijken naar sterfte tijdens de volwassenheid (tussen 18 en 65 jaar) van personen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaakten.

Sterftecijfer ruim twee keer zo hoog

Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen tijdens hun eigen volwassenheid significant vaker waren gestorven – in 6,9% van de gevallen – dan kinderen met niet-criminele ouders (3,2%). Ook is een significant verschil gevonden met kinderen van criminele ouders die niet in de gevangenis hebben gezeten (4%), zelfs na controle voor de typen en aantal gepleegde delicten van de ouders. Dit duidt erop dat het verhoogde sterfterisico specifiek met de gevangenschap van de ouder te maken heeft en niet simpelweg met de criminaliteit van de ouders.

Opeenvolgende generaties onderzocht

Onderzoekers Van de Weijer, Smallbone en Bouwman maakten gebruik van de Transfive Study. Het startpunt van deze dataset zijn 198 jongens die tussen 1911 en 1914 in een opvoedingsgesticht zaten, omdat ze probleemgedrag vertoonden of omdat hun ouders niet adequaat voor ze konden zorgen. In de Transfive Study zijn de complete strafbladen en demografische gegevens van alle nakomelingen van deze hoog-risicojongeren verzameld. In het NSCR-onderzoek zijn twee opeenvolgende generaties uit deze dataset gebruikt: van de 919 ouders (gemiddeld geboren in 1932) is onderzocht in hoeverre hun crimineel gedrag en gevangenschap leidt tot vroegtijdige sterfte onder hun 1241 kinderen (gemiddeld geboren in 1960).

Meer aandacht voor negatieve gevolgen kind

Deze studie laat zien dat de kinderen van gevangenen een kwetsbare groep zijn en dat er meer aandacht nodig is voor hun mogelijke gezondheidsproblemen. Ook zou er binnen het strafrechtsysteem meer rekening gehouden kunnen worden met de diverse negatieve gevolgen van een gevangenisstraf voor de kinderen van gedetineerden.

Publicatiegegevens en verder lezen

Van de Weijer, S.G.A., Smallbone, H.S. & Bouwman, V. (2018) Parental Imprisonment and Premature Mortality in Adulthood. Journal of Developmental and Life-Course Criminology. Lees ook de blog Children of imprisoned parents: the increased risk of premature mortality van Steve van de Weijer voor Penal Reform International.

 

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

Holly Smallbone MSc

Deel dit artikel

Actuele berichten