Home Medewerkers
  1. Arjan Blokland

prof. dr. Arjan Blokland

Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

Email: ABlokland@nscr.nl

Verwante websites:
Universiteit Leiden

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Levensloop van daders
  • Outlaw motorcycle gangs
  • Zedendelinquenten
Betrokken bij thema(s)

Nevenfuncties

Toggle
  • Hoogleraar Criminology & Criminal Justice, Leiden Law School, Leiden University
  • Obel visiting professor Aalborg University, Denmark, (2020-2022)

Publicaties

Toggle
192 resultaten « 3 van 4 »

2016

J M Hill; A A J Blokland
Volwassen worden in onze hoofdstad. Risico- en beschermende factoren voor ernstig delinquent gedrag onder jonge volwassenen Amsterdammers
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Adult life adjustment of vulnerable youths. The relationship between criminal history, employment history and adult life outcomes
Journal Article
BibTeX

2015

V van der Geest; A Blokland; J Verbruggen
Criminaliteit en werk: Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop?
Journal Article
BibTeX
Theoretical perspectives on delinquent development: propensity, plasticity, and range
Journal Article
BibTeX
Life course transitions and desistance in sex offenders: an event history analysis
Journal Article
BibTeX
A Blokland; P Lussier
The criminal career paradigm and its relevance to studying sex offenders
Journal Article
BibTeX
A Blokland; P Lussier
Sex Offenders: A Criminal Career Approach
Book
BibTeX
A Blokland; H Wermink; L Robert; E Maes
Thuis op de bank of toch beter achter de dikke deur?
Journal Article
BibTeX
A Blokland; H Wermink; L Robert; E Maes
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België
Journal Article
BibTeX
P Lussier; A Blokland
Policing sex offenders, past and present: the role and importance of a criminal career approach to help shape future policies
Journal Article
BibTeX
P Lussier; A Blokland; J Mathesius; D Pardini; R Loeber
The childhood risk factors of adolescent-onset and adult-onset of sex offending: evidence from a prospective longitudinal study
Journal Article
BibTeX
A J E Dirkzwager; A A J Blokland; K Nannes; M Vroonland
Effecten van detentie op het vinden van werk en een woning: Twee veld experimenten
Journal Article
BibTeX
Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop?
Journal Article
BibTeX
E van der Molen; A A J Blokland; A E Hipwell; R R J M Vermeiren; T A H Doreleijers; R Loeber
Girls’ childhood trajectories of disruptive behavior predict adjustment problems in early adolescence
Journal Article
BibTeX
Volwassen worden en criminaliteit. Verschillen tussen etnische groepen in Nederland
Journal Article
BibTeX
J M Hill; M Lalji; G van Rossum; V R van der Geest; A A J Blokland
Journal Article
Links | BibTeX
The concentration of sex offenses in British and Dutch Families.
Journal Article
BibTeX
J Verbruggen; R Apel; V R van der Geest; A A J Blokland
Journal Article
Links | BibTeX
Life-course transitions and desistance in sex offenders
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX

2014

Late blooming offending
Journal Article
BibTeX
Educational Level, Employment, and Crime: A Longitudinal Study of Disadvantaged Youths
Journal Article
BibTeX
Employment, education and crime: A complex field of research
Journal Article
BibTeX

2013

J Kersten; A Blokland; H Palmen
Verschillen veelplegers van niet-veelplegers? Een empirische toets op basis van Neerlandse registerdata tegen de achtergrond van Moffit's twee-paden model
Journal Article
BibTeX
J Murray; A Blokland; D P Farrington; D Theobald
Long term effects of conviction and incarceration on men in the Cambridge Study in Delinquent Development
Journal Article
BibTeX
Developmental and life-course criminology: a short introduction
Miscellaneous
BibTeX
P Lussier; A Blokland
The adolescence-adulthood transition and Robin's continuity paradox: criminal career patterns of juvenile and adult sex offenders in a prospective longitudinal birth cohort study
Journal Article
BibTeX
J Verbruggen; R Apel; Van V der Geest; A Blokland
Werk, uitkeringen en criminaliteit: Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar
Journal Article
BibTeX
H Wermink; A Blokland; P Nieuwbeerta; N Tollenaar
De betere stuurlui roeien (ook) met de riemen die ze hebben
Journal Article
BibTeX
H Wermink; R Apel; P Nieuwbeerta; A A J Blokland
The incapacitation effect of first-time prisonment: a matched samples comparison
Journal Article
BibTeX

2011

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen.
Journal Article
BibTeX
J Verbruggen; A Blokland; V van der Geest
Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar.
Journal Article
BibTeX
J M McGloin; C J Sullivan; A R Piquero; A Blokland; P Nieuwbeerta
Marriage and offending specialization : Expanding the impact of turning points and the process of desistance.
Journal Article
BibTeX
A J E Dirkzwager; P Nieuwbeerta; A A J Blokland
Effects of first-time imprisonment on postprison mortality : A 25-year follow-up study with a matched contro group
Journal Article
BibTeX
P Nieuwbeerta; A A J Blokland; A R Piquero; G Sweeten
A life-course analysis of offense specialization across age : Introducing a new method for studying individual specialization over the life course.
Journal Article
BibTeX
P Nieuwbeerta; A A J Blokland; S van Zanten; S D Bushway
Hoe lang is de weg tot inkeer? : Of: hoe lang behouden strafbladen een voorspellende waarde voor recidivepatronen?
Journal Article
BibTeX
S D Bushway; P Nieuwbeerta; A A J Blokland
The predictive value of criminal background checks : Do age and criminal history affect time to redemption?
Journal Article
BibTeX
S de Goede; A A J Blokland; P Nieuwbeerta
Ouderschap en crimineel gedrag : Het effect van het krijgen van een eerste kind op de ontwikkeling van crimineel gedrag.
Journal Article
BibTeX
H Wermink; R Apel; P Nieuwbeerta; A A Blokland
Het incapacitatie-effect van de eerste gevangenisstraf : Een gematchte vergelijking
Journal Article
BibTeX

2010

H Wermink; A Blokland; P Nieuwbeerta; D Nagin; N Tollenaar
Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism : A matched samples approach
Journal Article
BibTeX
R Apel; A A J Blokland; P Nieuwbeerta; M van Schellen
The impact of imprisonment on marriage and divorce : A risk set matching approach.
Journal Article
BibTeX
M V van Koppen; C J de Poot; A A J Blokland
Comparing criminal careers of organized crime offenders and general offenders.
Journal Article
BibTeX
C R Block; A A J Blokland; C van der Werff; R van Os; P Nieuwbeerta
Long-term patterns of offending in women.
Journal Article
BibTeX
C R Block; R van Os; C van der Werff; A A J Blokland; P Nieuwbeerta
Patronen van crimineel gedrag bij vrouwen
Journal Article
BibTeX
Boef zoekt vrouw
Journal Article
BibTeX
Vrouwen in de fout
Journal Article
BibTeX
A A J Blokland; K Grimbergen; W Bernasco; P Nieuwbeerta
Criminaliteit en etniciteit : Criminele carrieres van autochtone en allochtone jongeren uit het geboortecohort 1984.
Journal Article
BibTeX
A A J Blokland; P Nieuwbeerta
Considering criminal continuity : Testing for heterogeneity and state dependence in the association of past to future offending.
Journal Article
BibTeX
192 resultaten « 3 van 4 »

Actuele berichten van Arjan Blokland