Home Actueel
  1. ESC Best Article of the Year Award voor NSCR-onderzoekers

ESC Best Article of the Year Award voor NSCR-onderzoekers

NSCR-onderzoekers Steve van de Weijer, Rutger Leukfeldt en Wim Bernasco ontvingen 10 september 2020 de ESC European Journal of Criminology Best Article of the Year 2019 Award op Eurocrim, de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology (ESC). Diezelfde dag werd voormalig NSCR-directeur Catrien Bijleveld gekozen tot nieuwe president van de ESC.

Van de Weijer, Leukfeldt en Bernasco kregen de prijs voor het artikel Determinants of reporting cybercrime: A comparison between identity theft, consumer fraud, and hacking in het European Journal of Criminology. In dit artikel gaan ze nader in op de kenmerken van slachtoffers die voorspellen of iemand melding maakt van cybercrime of niet. Recentelijk verscheen de vervolgstudie waarin werd onderzocht waaróm slachtoffers van cybercrime geen aangifte doen bij de politie, terwijl ze het voorval wel melden bij andere instanties zoals de bank.

Catrien Bijleveld nieuwe president ESC

Catrien Bijleveld was tot 2019 directeur van het NSCR en is sindsdien parttime verbonden aan het instituut als senior onderzoeker en programmaleider slachtofferonderzoek. Naast dat zij nu tot president van de ESC is verkozen, is ze onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar Methoden & Technieken van Criminologisch en Empirisch-juridisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit.

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

prof. dr. Rutger Leukfeldt

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten