Home Actueel
  1. Wie doen (geen) aangifte van cybercrime?

Wie doen (geen) aangifte van cybercrime?

Ondanks dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit de afgelopen decennia flink is toegenomen, worden deze delicten zelden gemeld bij de politie. NSCR-onderzoekers Steve van de Weijer, Rutger Leukfeldt en Wim Bernasco deden onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die voorspellen of iemand melding maakt van cybercriminaliteit of niet.

Voor dit onderzoek maakten zij gebruik van vier jaargangen aan gegevens van de Veiligheidsmonitor (2012-2015). In totaal werd van 127.413 delicten onderzocht of de slachtoffers het delict hebben gemeld bij de politie. Ruim 36.000 delicten betrof een vorm van cybercriminaliteit, zoals identiteitsdiefstal, consumentenfraude of hacken. De overige delicten waren vormen van traditionele criminaliteit, zoals diefstal, vandalisme of geweld.

Aangiftepercentage aanzienlijk lager bij cyberdelicten

De resultaten toonden aan dat van alle delicten 37,5% bij de politie wordt gemeld, maar dat dit percentage aanzienlijk lager is bij de cyberdelicten identiteitsdiefstal (26,3%), consumentenfraude (24%) en hacken (7,1%). Een groot deel van de slachtoffers van identiteitsdiefstal (82,3%) maakte wel melding van het delict bij een andere organisatie, zoals de bank.

Slachtofferkenmerken verschillen tussen cybercrime en traditionele criminaliteit

De kenmerken van slachtoffers die wel melding maakten van een delict, bleken ook te verschillen tussen slachtoffers van cybercriminaliteit en van traditionele criminaliteit. Zo maken mannen en niet-Westerse allochtonen vaker melding van cybercriminaliteit, terwijl vrouwen vaker naar de politie gaan na een traditioneel delict.

Melding maken bij consumentenorganisaties

Buurtkenmerken bleken niet van invloed op de keuze van slachtoffers van cybercriminaliteit om naar de politie te gaan. Dit in tegenstelling tot slachtoffers van traditionele criminaliteit die vaker melding bij de politie maken wanneer zij in een veiligere buurt wonen met weinig overlast. Een ander opvallend resultaat is dat mensen die al eerder slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit vaker melding maken van het delict bij bijvoorbeeld consumentenorganisaties en banken, en juist minder vaak bij de politie.

Publicatiegegevens en verder lezen

Van de Weijer, S.G.A., Leukfeldt, R., Bernasco, W. (2018) Determinants of reporting cybercrime: A comparison between identity theft, consumer fraud, and hacking. European Journal of Criminology.

Recentelijk hebben Steve van de Weijer en Rutger Leukfeldt samen met Sophie van der Zee (Erasmus Universiteit) een vervolgstudie voor Politie en Wetenschap afgerond, waarin zij ook de motivaties van slachtoffers om wel of geen aangifte te doen onderzoeken: Slachtoffer van online criminaliteit ziet weinig nut in aangifte doen.

 

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

prof. dr. Rutger Leukfeldt

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten