Home Research
  1. Pagina 5

Actueel

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

‘Er zijn jaarlijks al meer slachtoffers van hacken dan van fietsendiefstal’ Online criminaliteit is een nieuwe en diffuse vorm van criminaliteit. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te laten onderzoeken of het slachtofferbeleid hierop moet worden aangepast. Want wat is de impact van online criminaliteit op slachtoffers? Wat zijn hun behoeftes ten […]

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

Bij criminaliteit is het niet alleen van belang wie de wet overtreedt en waarom, maar ook waar en wanneer. In welke steden, buurten en straten vinden we de meeste slachtoffers? En in welk seizoen en op welk tijdstip van de dag vinden de meeste delicten plaats? Al sinds de opkomst van de criminologische wetenschap wordt […]

Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat kinderen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaken, vaker crimineel gedrag vertonen en meer mentale gezondheidsproblemen hebben. Ook is in onderzoek onder Amerikaanse peuters en Deense tieners een relatie gevonden tussen gevangenschap van de ouder en het vroegtijdig sterven van het kind. Het nieuwe NSCR-onderzoek gaat een […]

Preventief guardianship: er zijn is vaak genoeg

‘De politie kan het niet alleen’ is een veelgehoorde kreet. Daarmee wordt bedoeld dat óók van burgers verwacht mag worden dat ze een rol spelen in de misdaadbestrijding. Hierbij wordt vaak gedacht aan Burgernet of Meld misdaad anoniem. Deze initiatieven zijn vooral gericht op de hulp van burgers als er al een misdrijf heeft plaatsgevonden, […]

Waarom een cybercrimineel geen gewone crimineel is

‘Cybercriminelen plegen een delict vaak uit nieuwsgierigheid’ Je onderzoek geeft inzicht in waarom en wanneer mensen cybercriminaliteit plegen, hoe heb je dat aangepakt? ‘Ik heb me gericht op samenhangende onderzoeksgebieden waaronder persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap, en de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivatie hiervoor.’ Wat […]

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad […]

De niet-herkende LVB’er: risico’s in het strafproces

‘LVB’ers zeggen sneller ja, ze willen anderen pleasen’ Wat is precies een licht verstandelijke beperking? MT: ‘We spreken van een LVB bij een IQ-score tussen de 50 en 85, en wanneer iemand beperkingen heeft op het gebied van sociale, relationele en/of communicatieve vaardigheden. Vaak kan iemand ook niet zelfstandig beslissingen nemen. De beperkingen zijn ontstaan […]

Herstel van slachtoffers nader bestudeerd

Invloed slachtofferadvocatuur op slachtoffers Elbers’ eerste onderzoek richt zich op de rol van slachtofferadvocatuur in het strafrecht. De slachtofferadvocatuur behartigt de belangen van slachtoffers bij het uitoefenen van bijvoorbeeld hun recht op informatie, spreekrecht en recht op schadevergoeding. Omdat slachtoffers sinds kort procesdeelnemer zijn, krijgt het strafproces een nieuwe dynamiek. Doel van het onderzoek is […]

The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad […]

Misdaad op camera: een omslag in de criminologie

Lindegaard en Bernasco beargumenteren in hun afsluitende essay dat criminologen zelden hun feitelijke studiedoel – crimineel gedrag – observeren. Ze stellen dat de huidige alomtegenwoordigheid van videoapparatuur een omslag in de criminologie kan betekenen, omdat deze opnames een objectief beeld geven van het gedrag van daders, slachtoffers en omstanders. Hieronder een korte samenvatting van de […]

Barbora Hola benoemd tot lid van De Jonge Akademie

Barbora Hola is senior onderzoeker op het NSCR, alwaar zij met een WISE fellowship onderzoek doet naar de afdoening van internationale misdrijven, de tenuitvoerlegging van sancties en maatregelen naar aanleiding van die misdrijven, en naar ’transitional justice’. Hola promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de consistentie van de straffen van het Joegoslavië-tribunaal en het […]

Etnische afkomst belangrijker dan strafblad bij sollicitaties

Hebben mensen met een criminele achtergrond een kleinere kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek? En wat voor rol speelt migratieachtergrond daarbij? Sollicitanten met een strafblad ontvangen minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten die geen delict hebben gepleegd. Het verschil blijkt echter niet groot en ook het type delict speelt nauwelijks een rol. Wel […]