Home Actueel
  1. The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

The Oxford Handbook of Environmental Criminology geeft een overzicht van theorieontwikkeling en onderzoek naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op criminaliteit. Want waar vindt criminaliteit plaats en waarom juist daar? Oud-NSCR-directeur Gerben Bruinsma en de Britse auteur Shane Johnson stelden dit indrukwekkende boek samen.

Bij criminaliteit is het niet alleen van belang wie de wet overtreedt en waarom, maar ook waar en wanneer. In welke steden, buurten en straten vinden we de meeste slachtoffers? En in welk seizoen en op welk tijdstip van de dag vinden de meeste delicten plaats? Al sinds de opkomst van de criminologische wetenschap wordt onderzoek gedaan naar verschillen tussen landen, steden, locaties en tijdstippen in relatie tot criminaliteit.

Kenmerken ruimtelijke omgeving

Binnen deze omgevingscriminologie is inmiddels veel onderzoek gedaan en zijn veel theorieën ontwikkeld. Deze hebben met elkaar gemeen dat het niet gaat om individuele verschillen tussen daders, maar om kenmerken van de ruimtelijke omgeving. Dat kan variëren van de fysieke en sociale samenstelling van woonwijken tot aan de hoeveelheid politie op straat; en van de hoeveelheid mensen op straat tot aan de kenmerken van gebouwen.

Gedetailleerde en geavanceerde onderzoeksmethoden

In The Oxford Handbook of Environmental Criminology gaan internationale deskundigen in op de ontwikkelingen binnen het vakgebied, theoretische kwesties, onderzoeksmethoden, bevindingen en specifieke typen criminaliteit. De redacteuren schetsen de geschiedenis van het onderzoeksterrein vanaf het begin van de 19e eeuw. Ze laten zien dat het vakgebied floreert en de laatste twintig jaar gebruikmaakt van steeds gedetailleerdere en geavanceerder onderzoeksmethoden.

Hoe kiest een dader zijn locatie?

Het boek behandelt onder meer de relatie tussen buurtkenmerken en criminaliteit in de Verenigde Staten, Europa en Afrika, kenmerken van gebouwen en aanwezige voorzieningen, de rol van straatnetwerken en toezichthouders, kenmerken van specifieke locaties, seizoensinvloeden en verschillen tijdstippen, en de wijze waarop daders locaties uitzoeken. Ook komen een aantal specifieke criminaliteitstypen aan bod, zoals cybercrime, maritieme piraterij en terrorisme.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bruinsma, G.J.N., Johnson, S.D. (2018). The Oxford Handbook of Environmental Criminology. Naast de samenstellers werkten ook een aantal (ex-)onderzoekers van het NSCR mee aan het boek: Wim Bernasco, Evelien Hoeben, Danielle Reynald en Frank Weerman. Kijk voor meer informatie op Oxford University Press.

prof. dr. Gerben Bruinsma

Voormalig NSCR Research Fellow

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten