Home Actueel
  1. Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden ook in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. NSCR-fellow Janna Verbruggen (Cardiff University, UK) en onderzoekers Victor van der Geest en Catrien Bijleveld stelden over dit onderwerp een internationaal themanummer van The Journal of Longitudinal and Life-Course Studies samen.

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad hebben – kan de transitie naar volwassenheid bemoeilijken.

Aanzienlijke problemen tijdens volwassen leven

In het themanummer van Verbruggen en collega's wordt onderzocht hoe het met deze jongeren gaat als ze volwassen zijn. De artikelen zijn gebaseerd op studies uit verschillende landen. Ze laten zien dat jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven aanzienlijke problemen ondervinden in de volwassenheid: het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een geschikte opleiding of baan te vinden, relaties lopen moeilijk, ze hebben meer gezondheidsklachten en komen vaker in aanraking met criminaliteit.

Verschillende onderzoeken naar factoren voor latere complicaties

In de artikelen wordt ook onderzocht welke factoren deze uitkomsten verklaren. Is de doorgaans problematische achtergrond van deze jongeren een reden voor latere complicaties? Is het verblijf in een instelling of pleeggezin een knelpunt? Of hebben gebeurtenissen tijdens de volwassenheid, zoals een veroordeling voor crimineel gedrag of juist positieve steun en begeleiding, invloed op de uitkomst? Tot slot zijn verschillende artikelen gewijd aan het perspectief van de jongeren zelf: hoe hebben zij hun tijd na de uithuisplaatsing ervaren?

Nazorg helpt bij succesvolle transitie naar volwassenheid

Hoewel de bijdragen aan deze special issue verschillen wat betreft onderzoeksvraag en -methode, tijdsperiode en locatie, laten ze allemaal zien dat jongeren die in een pleeggezin of instelling verbleven, ook later een kwetsbare groep vormen. Ze wijzen ook op het belang van nazorg. Begeleiding gedurende én na hun uithuisplaatsing kan deze jongeren helpen om een succesvolle transitie naar de volwassenheid te maken.

Publicatiegegevens en verder lezen

Verbruggen, J., Van der Geest, V., Bijleveld, C. (2018) Special Issue: adult outcomes of children raised in out-of-home care. Journal of Longitudinal and Life-Course Studies: International Journal, January 2018, Volume 9, Issue 1.

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten