Home Research
  1. Cluster Cybercrime

Actueel

Blauwdruk voor een Internet of Secure Things

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers, ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten zijn gekoppeld. Denk aan zelfrijdende auto’s, intelligente thermostaten, sensoren, koelkasten, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit internet of things (IoT) bevat in 2030 naar verwachting 75 miljard aangesloten apparaten wereldwijd. Maar omdat er weinig controle is op […]

Reputatie van invloed op samenwerking binnen cryptomarkt voor drugs

Cryptomarkten zijn online ‘marktplaatsen’ die alleen toegankelijk zijn met behulp van encryptiesoftware, die de identiteit en locatie van gebruikers verbergt. Deze coderingstechnologie maakt het moeilijk voor de rechtshandhaving om deze marktplaatsen aan te pakken. De cryptomarkten zijn te vinden op het dark web, het door zoekmachines niet-geïndexeerde deel van het internet. Vertrouwensprobleem door anonimiteit van […]

Gevolgen cybercrime zeer ingrijpend voor slachtoffers

Online delicten zijn delicten als het hacken van een database met persoonsgegevens of het platleggen van een bank met een zogenaamde DDoS-aanval. Maar ook ‘gewone’ delicten kunnen online delicten zijn. Denk aan online fraude, stalking, bedreiging en de verspreiding van (kinder)pornografisch materiaal. Online delicten verschillen van ‘gewone’ delicten door de schaal en de langdurigheid van […]

Steken jongeren die cyberdelicten plegen elkaar aan?

De eerste onderzoeken naar jeugdige daders van cybercrime suggereren dat jongeren die online de wet overtreden in sommige opzichten verschillen van jongeren die dit offline doen. Vriendschappen zijn belangrijk voor het plegen van offline delicten door jongeren, maar voor cybercriminaliteit is dit onduidelijk. In het onderzoeksproject OTTO wordt daarom onderzocht in hoeverre jongeren die cyberdelicten […]

Lectoraat cybersecurity in het mkb

De kennis en ervaring met fundamenteel onderzoek naar cybercrime van het NSCR wordt gekoppeld aan toepassingsgericht onderzoek van De HHs. Hierdoor ontstaat een integraal onderzoeksprogramma dat het hele spectrum van relevant onderzoek naar cybercrime en cybersecurity beslaat. Binnen het NSCR wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, vooral gericht op daders en dadernetwerken; binnen De HHs wordt slachtoffer- […]

9 oktober: intreerede Rutger Leukfeldt als lector Cybersecurity in het mkb

Op dinsdag 9 oktober 2018, van 13.00 tot 18.00 uur, houdt NSCR-onderzoeker Rutger Leukfeldt zijn intreerede als lector Cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool. Voorafgaand aan zijn intreerede geven onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity van De Haagse Hogeschool, het NSCR en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van […]

Wie doen (geen) aangifte van cybercrime?

Voor dit onderzoek maakten zij gebruik van vier jaargangen aan gegevens van de Veiligheidsmonitor (2012-2015). In totaal werd van 127.413 delicten onderzocht of de slachtoffers het delict hebben gemeld bij de politie. Ruim 36.000 delicten betrof een vorm van cybercriminaliteit, zoals identiteitsdiefstal, consumentenfraude of hacken. De overige delicten waren vormen van traditionele criminaliteit, zoals diefstal, […]

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

‘Er zijn jaarlijks al meer slachtoffers van hacken dan van fietsendiefstal’ Online criminaliteit is een nieuwe en diffuse vorm van criminaliteit. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te laten onderzoeken of het slachtofferbeleid hierop moet worden aangepast. Want wat is de impact van online criminaliteit op slachtoffers? Wat zijn hun behoeftes ten […]

Waarom een cybercrimineel geen gewone crimineel is

‘Cybercriminelen plegen een delict vaak uit nieuwsgierigheid’ Je onderzoek geeft inzicht in waarom en wanneer mensen cybercriminaliteit plegen, hoe heb je dat aangepakt? ‘Ik heb me gericht op samenhangende onderzoeksgebieden waaronder persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap, en de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivatie hiervoor.’ Wat […]

Research Agenda The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity

Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld? Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een ‘oude’ dader op een nieuw werkterrein? Wat zijn de verdienmodellen van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken? Cybercriminaliteit is niet een kwestie van technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda ‘The Human […]

Cybercriminal networks

On September 30 NSCR Postdoctoral Researcher Rutger Leukfeldt defends his thesis on cybercriminal networks, entitled Cybercriminal networks: Origin, growth and criminal capabilities, at the Open University. The last four years Rutger did research into the origins and growth processes and criminal capabilities of criminal networks which try to steal money from (customers) of financial institutions through hacking, […]

Position Paper Terrorism and Cybercrime

NSCR Seminar on European Security On 26 May 2016 a seminar on European security, Combating Crime through Understanding the Human Factor, took place in Brussels. This seminar, co-organised by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) and Neth-ER, was associated with the Netherlands’ Presidency of the Council of the EU. Cybercrime […]