Home Actueel
  1. Reputatie van invloed op samenwerking binnen cryptomarkt voor drugs

Reputatie van invloed op samenwerking binnen cryptomarkt voor drugs

In het artikel Order without Law: Reputation Promotes Cooperation in a Cryptomarket for Illegal Drugs analyseert NSCR-onderzoeker Lukas Norbutas hoe kopers en verkopers van (illegale) drugs op cryptomarkten elkaar vertrouwen en samenwerken op basis van hun reputatie. Het artikel won eind 2018 de ESR Prize for the Best Article of the Year.
Door prof. dr. Stijn Ruiter | 13 maart 2019 | Cybercrime

Cryptomarkten zijn online ‘marktplaatsen’ die alleen toegankelijk zijn met behulp van encryptiesoftware, die de identiteit en locatie van gebruikers verbergt. Deze coderingstechnologie maakt het moeilijk voor de rechtshandhaving om deze marktplaatsen aan te pakken. De cryptomarkten zijn te vinden op het dark web, het door zoekmachines niet-geïndexeerde deel van het internet.

Vertrouwensprobleem door anonimiteit van cryptomarkt

De anonimiteit stelt kopers en verkopers in staat om illegale handel te bedrijven en vermindert de kans om ontmaskerd te worden aanzienlijk. Aan de andere kant ontstaat door deze anonimiteit een vertrouwensprobleem: een verkoper kan er vandoor gaan met het geld van de koper of spullen verkopen van een (veel) mindere kwaliteit dan beloofd.

Geeft goede reputatie ook voldoende vertrouwen bij illegale handel?

Dit vertrouwensprobleem is op zich niet nieuw: kopers op de legale markt hebben te maken met vergelijkbare risico's. Eerder onderzoek suggereert dat dit probleem sterk wordt gereduceerd door reviews en rating-systemen: de mogelijkheid om (wan)prestaties van verkopers publiekelijk te delen. Deze onderzoeksresultaten zijn meestal gebaseerd op kleine experimenten of op gegevens van online markten die zijn ingebed in een functionerend juridisch systeem. Het is niet duidelijk of zo’n ‘goede reputatie’ ook voldoende vertrouwen geeft binnen een omgeving zonder legale vangnetten en in volledige anonimiteit. Kortom, een omgeving die juist meer opportunisten kan aantrekken en oplichting makkelijker maakt.

Betere beoordeling zorgt voor hogere prijzen en snellere verkoop

Met behulp van een dataset van transacties op de eerste cryptomarkt voor illegale drugs – Silk Road – analyseerden de onderzoekers het effect van kopersbeoordelingen rondom voltooide transacties op het succes van verkopers. Verkopers met een betere ratinggeschiedenis bleken hogere prijzen te vragen en hun producten sneller te verkopen dan verkopers met geen of een slechte beoordelingsgeschiedenis. Deze resultaten laten zien hoe reputatie inderdaad een incentive creëert voor samenwerking op grote schaal, óók tussen anonieme handelaars met twijfelachtige bedoelingen en bij gebrek aan rechtshandhaving. Het onderzoek zet dus vraagtekens bij een institutionele en maatschappelijke verankering van partijen als noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan ​​van een sociale orde binnen een handelsmarkt.

Publicatiegegevens en verder lezen

Przepiorka, W., Norbutas, L. & Corten, R. (2017). Order without Law: Reputation Promotes Cooperation in a Cryptomarket for Illegal Drugs. NSCR/Universiteit Utrecht.

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten