Actueel

Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Het NSCR is begonnen met de nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) om het gebruik van empirische onderzoeksmethodes binnen de rechtsgeleerde discipline te bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. NWO heeft hier geld voor beschikbaar gesteld aan het NSCR dat als aanjager van deze stimuleringsactie optreedt. De uitdrukkelijke bedoeling […]

Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

NSCR-onderzoekers Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Merel Dirkse hebben een subsidie gekregen van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort om onderzoek te doen naar de nazorg aan ex-gedetineerden die na hun detentie terugkeren naar Amersfoort. In Nederland keren jaarlijks circa 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Dit betekent dat een aanzienlijke […]

DNA-onderzoek minder hard dan altijd werd gedacht

Persbericht DNA-onderzoek is veel minder hard dan altijd werd gedacht, zo blijkt uit artikelen in het Forensic Science International: Genetics en het Nederlands Juristenblad. Tijdens een experiment kwamen DNA-deskundigen tot sterk van elkaar verschillende oordelen over dezelfde DNA-profielen. Die verschillen leidden ook tot verschillende oordelen van Masterstudenten Rechtsgeleerdheid over hoe belastend de rapporten zijn voor […]

Onderzoek naar de invloed van detentie op het brein

De zogeheten ‘executieve’ functies van ons brein stellen ons in staat om ons leven te plannen, zelfstandig te functioneren en impulsief gedrag af te remmen. Door neuropsychologisch onderzoek is vast komen te staan dat wanneer mensen meer lichamelijke activiteiten ondernemen, cognitief uitgedaagd worden en veel sociaal contact hebben, hun executieve functies positief gestimuleerd worden. Verarmde […]

Privacy van slachtoffers niet altijd beschermd

Regels die moeten zorgen voor privacybescherming van slachtoffers van misdrijven worden niet altijd nageleefd. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde NSCR onderzoek “Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces”. Slachtoffers van criminaliteit willen dat hun privacy wordt beschermd. Zij zijn bang voor de verdachte. Bijvoorbeeld als die weet waar ze wonen, of als […]

De zichtbaarheid van het slachtoffer

Kennismiddag NSCR, Vrije Universiteit en A-LAB, 18 februari 2016 Slachtoffers van criminaliteit krijgen binnen het strafproces te maken met diverse inbreuken op hun privacy. Als ze aangifte doen komen hun persoonlijke gegevens in het strafdossier, en daarmee ook bij de verdachte. Tijdens de zitting in de strafzaak zijn slachtoffers zichtbaar voor het publiek en de […]

Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures

Towards Evidence-Based Guidelines This research focuses on the rare but serious cases where one parent accuses the other of sexual abuse of one of the children, while the couple is in a divorce procedure, or already separated. Divorce procedures can be a natural moment for sexual abuse to be revealed. During marriage, the other parent […]

Determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners

This project focuses on procedural justice in prisons. In this project procedural justice refers to prisoners’ perceptions of the fairness of procedures in prisons, the interpersonal treatment within prison (e.g. being treated with respect and humanity), and positive and constructive officer-prisoner relationships. The first aim is to examine to what extent contextual factors within prisons […]

Prisoners’ mental and physical health

Persons with health problems are largely overrepresented in the criminal justice system. This overrepresentation is particularly pronounced in prisons. For instance, compared with the general population, adult prisoners have a two- to four-fold increased chance of major depression and experience substantially elevated levels of psychological distress. In addition, physical health problems, like hypertension, asthma and […]

Visual and audio recordings of interrogations are important for criminal proceedings

Research by Malsch and colleagues has found that official police reports provide information on only a small part of suspect interrogation proceedings. For example, they do not inform on whether the suspect was put under pressure. If official police reports do not accurately represent a suspect interrogation this may affect the decision a court comes […]