Actueel

Privacy van slachtoffers niet altijd beschermd

Regels die moeten zorgen voor privacybescherming van slachtoffers van misdrijven worden niet altijd nageleefd. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde NSCR onderzoek “Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces”. Slachtoffers van criminaliteit willen dat hun privacy wordt beschermd. Zij zijn bang voor de verdachte. Bijvoorbeeld als die weet waar ze wonen, of als […]

De zichtbaarheid van het slachtoffer

Kennismiddag NSCR, Vrije Universiteit en A-LAB, 18 februari 2016 Slachtoffers van criminaliteit krijgen binnen het strafproces te maken met diverse inbreuken op hun privacy. Als ze aangifte doen komen hun persoonlijke gegevens in het strafdossier, en daarmee ook bij de verdachte. Tijdens de zitting in de strafzaak zijn slachtoffers zichtbaar voor het publiek en de […]

Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures

Towards Evidence-Based Guidelines This research focuses on the rare but serious cases where one parent accuses the other of sexual abuse of one of the children, while the couple is in a divorce procedure, or already separated. Divorce procedures can be a natural moment for sexual abuse to be revealed. During marriage, the other parent […]

Determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners

This project focuses on procedural justice in prisons. In this project procedural justice refers to prisoners’ perceptions of the fairness of procedures in prisons, the interpersonal treatment within prison (e.g. being treated with respect and humanity), and positive and constructive officer-prisoner relationships. The first aim is to examine to what extent contextual factors within prisons […]

Prisoners’ mental and physical health

Persons with health problems are largely overrepresented in the criminal justice system. This overrepresentation is particularly pronounced in prisons. For instance, compared with the general population, adult prisoners have a two- to four-fold increased chance of major depression and experience substantially elevated levels of psychological distress. In addition, physical health problems, like hypertension, asthma and […]

Visual and audio recordings of interrogations are important for criminal proceedings

Research by Malsch and colleagues has found that official police reports provide information on only a small part of suspect interrogation proceedings. For example, they do not inform on whether the suspect was put under pressure. If official police reports do not accurately represent a suspect interrogation this may affect the decision a court comes […]

Aandachttest voorspelt behandeluitval van gedetineerden

Een simpele neuropsychologische aandachttest zou kunnen voorspellen welke gedetineerden vroegtijdig stoppen met gedragsinterventies in detentie. Deze bevinding is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Liza Cornet. De bevinding is interessant, omdat neurowetenschappelijke inzichten momenteel niet of nauwelijks een rol spelen in de justitiële praktijk. In de afgelopen decennia is er steeds meer onderzoek […]

Hersenen, hartslag en het behandelsucces van gevangenen

Jaarlijks volgen honderden gevangenen een zogenoemde cognitieve gedragstherapie. De meeste gevangenen hebben baat bij deze behandeling, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Waarom slaat de behandeling bij de één wel aan en bij de ander niet? In haar promotieonderzoek onderzoekt Liza Cornet of neurobiologische kenmerken, zoals de werking van het brein, iets zeggen over het behandelsucces van gevangenen. […]

Rechters en officieren van justitie willen maatwerk bij het straffen

Onderzoekers van het NSCR onderzochten de redenen van rechters en officieren van justitie om een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke straf op te leggen of te eisen. Zowel de officieren als de rechters vinden dat een straf moet passen bij de ernst van het delict dat de verdachte heeft gepleegd. Maar ze vinden het ook belangrijk […]

Beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens echtscheidingsprocedures

Dit onderzoek richt zich op de zeldzame maar serieuze zaken waarin een ouder de andere ouder beschuldigt van seksueel misbruik van een van hun kinderen, terwijl het stel in een echtscheidingsprocedure zit of al uit elkaar is. Een echtscheiding kan worden gezien als een natuurlijk moment waarin seksueel misbruik aan het licht komt. Gedurende het […]

Symposium Detentie en recidive

Op 6 november 2015 organiseert het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen in samenwerking met het Prison Project voor de derde keer een symposium. Deze keer gaat het over het recidiverisico na detentie en welke detentiegerelateerde kenmerken samenhangen met dit risico. Tijdens dit symposium wordt aandacht besteed aan de rol van verblijfsduur, deelname aan interventies tijdens de detentie, […]

Empirical Legal Studies (ELS) bij het NSCR

Werkt een wet wel zoals het was bedoeld? Hoe gaat de rechtspraktijk om met vechtscheidingen? Hoe beleven letselschadeslachtoffers de weg naar schadevergoeding? Vinden burgers dat zij echt geholpen zijn door hun beroep op de bestuursrechter? Houden veroordeelden zich altijd aan de voorwaarden bij toezicht? De antwoorden op dit soort vragen zijn van groot belang voor […]