Home Actueel
  1. Empirical Legal Studies (ELS) bij het NSCR

Empirical Legal Studies (ELS) bij het NSCR

Door Prof. Marijke Malsch LL.M. | 18 januari 2016

Werkt een wet wel zoals het was bedoeld? Hoe gaat de rechtspraktijk om met vechtscheidingen? Hoe beleven letselschadeslachtoffers de weg naar schadevergoeding? Vinden burgers dat zij echt geholpen zijn door hun beroep op de bestuursrechter? Houden veroordeelden zich altijd aan de voorwaarden bij toezicht? De antwoorden op dit soort vragen zijn van groot belang voor de rechtswetenschap en de rechtspraktijk, maar juristen zijn niet opgeleid voor het doen van empirisch onderzoek. NSCR gaat de komende jaren een nationale stimuleringsactie voor Empirical Legal Studies uitvoeren.

Empirisch onderzoek naar de rechtspraktijk

Empirical Legal Studies is een verzamelterm voor empirisch onderzoek naar de rechtspraktijk. Zowel in Nederland als internationaal neemt de roep om dit soort onderzoek toe: de rechtspraktijk ondergaat grote veranderingen waarvan de implicaties veelal onduidelijk zijn. Juristen zouden echter niet (voldoende) thuis zijn in methoden van empirisch onderzoek, en empirici zouden onvoldoende de weg weten in het juridische domein. De samenwerking tussen juristen en de andere disciplines verloopt daarom nog niet zo goed als zou kunnen.

Nationaal onderwijs- en onderzoeksprogramma

Met de stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) wil het NSCR onderzoek naar de rechtspraktijk bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. Gestart wordt met een inventarisatie van het bestaande empirisch juridische onderzoek in Nederland en andere landen. Tijdens een eerste conferentie rond de jaarwisseling met wetenschappers en professionals uit de rechtspraktijk wordt in kaart gebracht waar de belangrijkste leemtes zijn. Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan voor een nationaal onderwijs- en onderzoeksprogramma opgesteld dat op een tweede conferentie wordt besproken. Het uiteindelijke doel is om een Nationaal Expertisecentrum Empirical Legal Studies (NIELS) in het leven te roepen. NIELS zal juridisch onderzoekers ondersteuning bieden bij het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek.

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten