Home Actueel
  1. De zichtbaarheid van het slachtoffer

De zichtbaarheid van het slachtoffer

Door Prof. Marijke Malsch LL.M. | 8 februari 2016 | Sancties

Kennismiddag NSCR, Vrije Universiteit en A-LAB, 18 februari 2016

Slachtoffers van criminaliteit krijgen binnen het strafproces te maken met diverse inbreuken op hun privacy. Als ze aangifte doen komen hun persoonlijke gegevens in het strafdossier, en daarmee ook bij de verdachte. Tijdens de zitting in de strafzaak zijn slachtoffers zichtbaar voor het publiek en de verdachte. De media berichten over hen, soms zonder dat ze dat willen.
Politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak kennen veel beleidsmaatregelen om de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers te beschermen. Maar die worden niet altijd toegepast. Bij ernstige criminaliteit is er veel aandacht voor de privacy van het slachtoffer. Maar slachtoffers in minder ernstige zaken worden niet altijd goed geïnformeerd, en beschermingsmaatregelen worden hun niet altijd aangeboden. Dit blijkt uit onderzoek dat door het NSCR en de VU is verricht, in opdracht van het WODC. Lees meer in het rapport Het-zichtbare-slachtoffer [pdf]
De uitkomsten van het onderzoek vormen de aanleiding voor de Kennismiddag op 18 februari 2016. Sprekers en deelnemers vanuit politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland, advocatuur en wetenschap gaan met elkaar in debat over de uitkomsten van het onderzoek.

Wanneer

Tijd: donderdag 18 februari 2016, van 12.00 tot 17.00 uur, met borrel na afloop.
Plaats: Aurorazaal , Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.
Kosten: deelname € 20,-; studenten € 10,-. Deelnemers krijgen een exemplaar van het boek Het zichtbare slachtoffer (uitgeverij Boom).

Meer informatie

Bekijk het programma van de Kennismiddag Privacy slachtoffers [pdf]
Inlichtingen en aanmelding: secretariaat@nscr.nl of (020) 5985239.
Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek heeft minister Van der Steur op 14 december in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de privacy van slachtoffers beter beschermd moet worden. Zie de Beleidsreactie-wodc-onderzoek-privacy-slachtoffers [pdf]

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten