1. Home
  2. Overzicht prof. dr. Arjan Blokland

Actueel

Wie heeft een wiethok op zolder?

Vanwege de risico’s voor omwonenden, het verloederende effect op de buurt en de verweving tussen onder- en bovenwereld, wordt thuisteelt van hennep in toenemende mate gezien als een maatschappelijk probleem. Op basis van gegevensbestanden van de gemeente Eindhoven over de periode 2011 – 2016 bestudeerden de onderzoekers welke factoren maken dat mensen beginnen met het […]

Criminele carrière van seksueel delinquent lijkt op die van ‘gewone’ dader

De bestudering van seksuele delinquentie is van oudsher het terrein van psychologen en psychiaters. Seksueel delinquent gedrag zou unieke oorzaken hebben, die om een speciale behandeling vragen. Bij het grote publiek en ook bij sommige beleidsmakers, behandelaars en onderzoekers leeft dan ook het beeld dat seksueel delinquenten specialistische daders zijn, die herhaald en over een […]

Eens een dief, altijd een dief? Het NSCR in beeld

Zijn criminelen voor verbetering vatbaar? NSCR-onderzoeker Arjan Blokland legt uit waarom opsluiting niet altijd de beste oplossing is. Directeur Catrien Bijleveld geeft een dwarsdoorsnede van het wetenschappelijk onderzoek op het NSCR.

Routledge International Handbook of Life-Course Criminology

Onlangs verscheen het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, onder redactie van Arjan Blokland (Senior Onderzoeker) en Victor van der Geest (A-Lab Fellow). Wat begon als een Europees project, groeide uit tot een internationale editie met een bundeling van onderzoek uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Australië – […]

Dataset Criminal Career Life-course Study available

The NSCR has available several large-scale, longitudinal data sets that external researchers may, under certain conditions, use to their scientific research. To those datasets is now added the Criminal Career and Life Course Studies (CCLS). The CCLS concerns a long-term longitudinal study into the development of criminal behavior of a group of over 4,500 people […]

Dataset Criminal Career Life-course Study beschikbaar

Het NSCR beschikt over meerdere grootschalige, longitudinale datasets die externe onderzoekers – onder bepaalde voorwaarden – kunnen gebruiken. Aan die datasets is nu de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) toegevoegd. Dit betreft een langlopend onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag van een groep van ruim 4.500 personen die eind jaren zeventig in een […]

Criminele Carrière en Levensloop Studie

Hoe verloopt de ontwikkeling van crimineel gedrag van de vroege jeugd tot ver in de volwassenheid? Wat zijn de effecten van belangrijke gebeurtenissen in het leven op die criminele ontwikkeling en hoe beïnvloedt het criminele gedrag zelf andere aspecten van de levensloop? Wat zijn de bedoelde en onbedoelde effecten van justitieel ingrijpen op het criminele […]

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat zedendelinquenten veel delicten blijven plegen gedurende hun leven en dat ze gespecialiseerd zijn in zedenmisdrijven. De wetenschappelijke basis voor deze veronderstellingen is echter beperkt. Hier is nu verandering in gekomen met het nieuwe boek Sex Offenders: […]

Minder vaak terug naar de gevangenis door een enkelband

Gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband komen in de eerste vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis terecht dan gedetineerden die hun straf uitzitten in de gevangenis. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Universiteit Leiden en het Belgische Nationaal Instituut […]

Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS)

Prof. dr. mr. Arjan Blokland, Lisa Storms MSc., prof. dr. Paul Nieuwbeerta, dr. Arieke Rijken In dit project – De Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) – worden ruim 5.000 veroordeelden en hun familieleden bestudeerd over vrijwel hun gehele leven. Het project maakt gebruik van gegevens van een 4% steekproef van alle personen die in […]