Home Actueel
  1. Wie heeft een wiethok op zolder?

Wie heeft een wiethok op zolder?

Regelmatig bericht de media over het aantreffen van grote hoeveelheden hennepplanten in woonhuizen. In deze illegale thuisteelt gaan flinke bedragen om. Maar bestaand onderzoek is voornamelijk gericht op criminele organisaties binnen de cannabismarkt. Het NSCR en de Universiteit Utrecht onderzochten specifiek de thuistelers en de factoren die de kans op het aantreffen van een hennepplantage op een bepaald woonadres beïnvloeden.
Door prof. dr. Arjan Blokland | 14 mei 2019 | Levensloop

Vanwege de risico’s voor omwonenden, het verloederende effect op de buurt en de verweving tussen onder- en bovenwereld, wordt thuisteelt van hennep in toenemende mate gezien als een maatschappelijk probleem. Op basis van gegevensbestanden van de gemeente Eindhoven over de periode 2011 - 2016 bestudeerden de onderzoekers welke factoren maken dat mensen beginnen met het thuis telen van hennep en of er ook factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen daar juist vanaf zien.

Thuiskwekerij willen, kunnen én durven beginnen

De onderzoekers keken naar factoren op persoonsniveau, zoals de gezinssamenstelling en financiële positie van bewoners; en naar factoren op buurtniveau, zoals de sociale cohesie, fysieke desorganisatie en het criminaliteitsniveau van de omgeving. Ze maakten onderscheid in factoren die samenhangen met de motivatie om een thuiskwekerij te willen beginnen, factoren die iemand in staat stellen om een hennepplantage te kunnen beginnen en factoren die maken dat iemand dat ook daadwerkelijk durft te doen.

Huurwoning, slechte financiën en detentieverleden verhogen risico op plantage

Met name factoren die iemand de gelegenheid geven een hennepplantage te kunnen beginnen, blijken het risico op het aantreffen van een plantage op een bepaald adres te verhogen. De kans op een hennepkwekerij is het grootst in particuliere geschakelde of (half)vrijstaande huurwoningen in buurten waarin eerder hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Een nadelige financiële positie van de hoofdbewoner en het hebben van een detentieverleden vergroten ook de kans op thuisteelt op een adres.

Partner voorkomt mogelijk thuisteelt van hennep

Het risico op het aantreffen van een hennepkwekerij op een adres waar een getrouwd stel met kinderen woont, is kleiner dan op het adres van een alleenstaande man. Dit zou kunnen duiden op de controlerende functie die een partner heeft op het gedrag, maar ook op de afschrikkende werking van een mogelijke uithuiszetting wanneer de plantage wordt ontdekt.

Intensiveren van toezicht en snel reageren op signalen van thuiskweek

In veel Nederlandse gemeenten wordt thuisteelt actief bestreden. Het huidige onderzoek suggereert dat met name effect valt te verwachten van maatregelen gericht op het kunnen. Hierbij valt te denken aan het intensiveren van toezicht op de duurdere particuliere huursector en het snel reageren op signalen van thuiskweek in de buurt, om te voorkomen dat er een lokale kennispoel op dit terrein ontstaat. Daarnaast kan een actief sluitingsbeleid van woningen waar een hennepplantage wordt aangetroffen een geschikt afschrikmiddel zijn.

Publicatiegegevens en verder lezen

Berger, E., De Berk, V., Beijers, J. & Blokland, A. (2019). Wie heeft een wiethok op zolder? Een kwantitatief onderzoek naar risico- en beschermende factoren op persoons- en buurtniveau voor illegale hennepplantages in woningen. Tijdschrift voor Criminologie.

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten