Home Actueel
  1. Criminele Carrière en Levensloop Studie

Criminele Carrière en Levensloop Studie

Door prof. dr. Arjan Blokland | 26 januari 2016

Hoe verloopt de ontwikkeling van crimineel gedrag van de vroege jeugd tot ver in de volwassenheid? Wat zijn de effecten van belangrijke gebeurtenissen in het leven op die criminele ontwikkeling en hoe beïnvloedt het criminele gedrag zelf andere aspecten van de levensloop? Wat zijn de bedoelde en onbedoelde effecten van justitieel ingrijpen op het criminele gedrag en de levensloop van daders? Deze vragen staan centraal in de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS), een grootschalige longitudinale studie, onder ruim 4500 justitiabelen.
Criminele carrières op de lange termijn
Belangrijk doel van de CCLS is het in kaart brengen van de ontwikkeling van crimineel gedrag vanaf de jeugd tot ver in de volwassenheid. Op basis van gegevens uit het justitiële documentatiesysteem zijn hiervoor de criminele carrières gereconstrueerd van ruim 4500 personen die eind jaren zeventig met justitie in aanraking kwamen. Uit deze gegevens komen diverse ontwikkelingspaden naar voren die verschillen in de start, piek, frequentie, ernst en duur van het criminele gedrag. Ook laten deze gegevens zien hoe lang het duurt voordat de kans op herhaald crimineel gedrag daalt.
Levenslooptransities en criminaliteit
Helpt werk crimineel gedrag te voorkomen en stoppen daders eerder als ze trouwen en kinderen krijgen? Om de verbanden tussen belangrijke gebeurtenissen in het leven en crimineel gedrag te onderzoeken zijn van de 4500 justitiabelen en een controle groep ook gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie verzameld over trouwen, scheiden en ouderschap. Gegevens over onder meer werk en gezondheid werden verzameld via levensloopinterviews. Trouwen blijkt de kans op crimineel gedrag te doen afnemen, terwijl crimineel gedrag de kans op ouderschap op jonge leeftijd verhoogt en ouderschap daarna juist verkleint.
Effecten van justitieel ingrijpen
Hoe effectief zijn straffen om herhaald crimineel gedrag te voorkomen en wat is de invloed van justitieel ingrijpen op het leven van daders? Het justitieel documentatiesysteem bevat ook informatie over opgelegde straffen. Hiermee kunnen effecten van die straffen op korte, maar ook op langere termijn worden geanalyseerd. Zo bleken personen die een eerste gevangenisstraf kregen opgelegd vaker opnieuw met justitie in aanraking te komen dan overigens vergelijkbare personen die een ander type straf ondergingen. Getrouwde daders hadden na een gevangenisstraf een hogere kans op echtscheiding.

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten