Home Actueel
  1. Routledge International Handbook of Life-Course Criminology

Routledge International Handbook of Life-Course Criminology

Routledge International Handbook of Life-Course Criminology

Onlangs verscheen het , onder redactie van Arjan Blokland (Senior Onderzoeker) en Victor van der Geest (A-Lab Fellow). Wat begon als een Europees project, groeide uit tot een internationale editie met een bundeling van onderzoek uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Australië - om maar een paar landen te noemen. Het boekwerk geeft een uitgebreid overzicht van het huidige levenslooponderzoek, en bevat zowel theorievorming als empirisch onderzoek.
Levensloopcriminologie bestudeert de manieren waarop de criminele carrière is ingebed in de individuele levensloop en streeft ernaar de causale mechanismen van dit proces te verduidelijken. Sinds de tweede helft van de jaren 80 heeft de studie van de verschillende dimensies van de criminele carrière, zoals het begin, de frequentie en de misdaadmix, een schat aan informatie opgeleverd over de manier waarop criminaliteit zich ontwikkelt over de levensloop. Beleidsmakers hebben deze informatie op hun beurt gebruikt bij hun pogingen om strafrechtelijke interventies zowel effectief als efficiënt vorm te geven.
Het is een verzameling van internationaal theoretisch en empirisch onderzoek naar de manier waarop crimineel gedrag zich ontwikkelt over de levensloop, naar welke causale mechanismen betrokken zijn bij het vormgeven van deze ontwikkeling, en in welke mate strafrechtelijke interventies succesvol zijn in het ombuigen van criminele trajecten van daders. Steunend op kwalitatief en kwantitatief onderzoek omvat dit boek theorie, beschrijft en vergelijkt het criminele carrièrepatronen in verschillende landen, toetst het de huidige verklaringen van criminele ontwikkeling en beoordeelt het de bedoelde en onbedoelde effecten van formele interventies. Meer informatie over het handboek is te vinden op: www.routledge.com/9781138813663

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten