1. Home
  2. Zoekresultaat “huiselijk geweld”

Zoekresultaat

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]


Stay home, stay safe? NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en het sluiten van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in het gezin neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijkgeweldsregistraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van meldingen […]


Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld. Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap Binnen de criminologie is in toenemende mate […]


COVID-19

September 2021 Investeren in vredestijd; Een studie naar de motivaties en ervaringen van vrijwillige toezichthouders tijdens de avondklok Juli 2021 Factsheet De 1,5 Meter Monitor (in English) April 2021 Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing: A video observational study of public place incidents during the COVID-19 pandemic in Transboundary and Emerging Diseases Factsheet […]


Stay home, stay safe?

Stay home, stay safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]


Meldingsgegevens Veilig Thuis

Stay home, stay safe? Meldingsgegevens Veilig Thuis Datalevering In samenwerking met leden van de kerngroep gebruikers Clavis en Regas is een query geschreven met als doel uniforme datalevering van de Veilig Thuis-regio’s. De uitgevraagde variabelen bevatten informatie over de geregistreerde adviezen en meldingen. De data wordt via de betrokken regio op een beveiligde manier geleverd […]


Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay home, stay safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties Het NSCR-onderzoeksteam bestaat uit: Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns. Dr. Steve de Weijer […]


Methode van onderzoek

Stay home, stay safe? Methode van onderzoek Het onderzoek bestaat uit twee fases, die hieronder schematisch worden weergegeven. FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s Geregistreerde meldingen Veilig Thuis In fase 1 worden momenteel meldingsgegevens verzameld met betrekking tot alle meldingen en adviezen van huiselijk geweld, zoals die binnen komen bij Veilig Thuis-organisaties. In […]


Opzet en doel

Stay home, stay safe? Opzet en doel Met de financiële steun van ZonMw hebben we een quasi-experimenteel onderzoek opgezet naar (veranderingen in) de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld in Nederland tijdens de periode van de COVID-19-maatregelen. Door verschillende databronnen (Veilig Thuis-meldingen, politieregistraties, slachtofferenquêtes) te vergelijken, krijgen we inzicht in de mechanismen die verantwoordelijk […]


Aanleiding en achtergrond

Stay home, stay safe? Aanleiding en achtergrond Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus heeft Nederland sinds medio maart te maken met landelijke en regionale maatregelen, die verspreiding van het virus tegen zouden moeten gaan. Afhankelijk van de besmettingsgraad en ziekenhuisbezetting, heeft Nederland de afgelopen tijd te maken gekregen met op- en […]