Home
  1. Zoekresultaat huiselijk geweld

Zoekresultaat

18 april | Symposium Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis?

Actueel —

Het is bijna drie jaar geleden dat Nederland voor het eerst te maken kreeg met een lockdown. Hoewel de maatregelen effectief waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ze mogelijk ook een katalysator geweest voor huiselijk geweld. Welke impact de maatregelen hadden op huiselijk geweld, blijkt lastig vast te stellen: wereldwijd worden uiteenlopende bevindingen gedeeld […]


Huiselijk Geweld

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]


Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Actueel —

Om de impact van de coronamaatregelen goed te onderzoeken, zijn de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 vergeleken met dezelfde periodes in 2019. In 2020 werd een vergelijkbaar aantal meldingen gedaan bij Veilig Thuis als in 2019: 120.395 versus 126.807. Het aantal meldingen over kindermishandeling nam iets toe: 38,8% in 2020 tegenover 36,2% in […]


Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Actueel —

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]


Stay Home, Stay Safe? NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

Actueel —

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en het sluiten van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in het gezin neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijkgeweldsregistraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van meldingen […]


Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Actueel —

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld. Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap Binnen de criminologie is in toenemende mate […]


Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Actueel —

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag. Interveniëren in gezinnen […]


COVID-19

Juli 2022 Networks in lockdown: The consequences of COVID-19 for social relationships and feelings of loneliness Mei 2022 Implementing “Online Communities” for pregnant women in times of COVID-19 for the promotion of maternal well-being and mother-to-infant bonding: a pretest–posttest study Maart 2022 How common are high-risk coronavirus contacts? A video-observational analysis of outdoor public place […]


Stay Home, Stay Safe?

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]


Meldingsgegevens Veilig Thuis

Stay home, stay safe? Meldingsgegevens Veilig Thuis Datalevering In samenwerking met leden van de kerngroep gebruikers Clavis en Regas is een query geschreven met als doel uniforme datalevering van de Veilig Thuis-regio’s. De uitgevraagde variabelen bevatten informatie over de geregistreerde adviezen en meldingen. De data wordt via de betrokken regio op een beveiligde manier geleverd […]


Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties Het NSCR-onderzoeksteam bestaat uit: Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns. Dr. Steve de Weijer […]


Methode van onderzoek

Stay home, stay safe? Methode van onderzoek Het onderzoek bestaat uit twee fases, die hieronder schematisch worden weergegeven. FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s Geregistreerde meldingen Veilig Thuis In fase 1 worden momenteel meldingsgegevens verzameld met betrekking tot alle meldingen en adviezen van huiselijk geweld, zoals die binnen komen bij Veilig Thuis-organisaties. In […]