Home Actueel
  1. Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

In opdracht van Politie & Wetenschap start het NSCR een onderzoek naar het verband tussen huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit. Binnen de politiepraktijk is er veel aandacht voor het fenomeen huiselijk geweld, onder andere vanwege het mogelijke risico op intergenerationele overdracht van (blootstelling aan) dat geweld.

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld.

Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap

Binnen de criminologie is in toenemende mate aandacht voor ‘criminele families’: families die gekenmerkt worden door het criminele gedrag van meerdere familieleden, soms over meerdere generaties. De leden van deze families zouden meer risico lopen op zowel dader- als slachtofferschap van geweld binnen het gezin, bijvoorbeeld doordat gezinsleden vaker gewelddadige of agressieve conflictoplossingsstijlen hanteren. Geweld zou in deze gezinnen mogelijk ‘de norm’ zijn. Daarnaast wordt in de wetenschap vermoed dat er een relatie bestaat tussen huiselijk geweld en meer algemene vormen van criminaliteit. Zo suggereren sommige wetenschappers dat huiselijk geweld een uiting is van de algemene neiging van een persoon om agressief of delinquent gedrag te vertonen, al is er nog weinig empirisch bewijs om dit te ondersteunen.

Welke factoren werken beschermend of juist risico verhogend?

In dit project staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
(1) Komt huiselijk geweld vaker voor in criminele gezinnen dan in niet-criminele gezinnen?
(2) Is het verband tussen criminaliteit van gezinsleden en huiselijk geweld afhankelijk van de ernst en aard van deze criminaliteit? Komt huiselijk geweld vaker voor in gezinnen van zwaardere criminelen, zoals leden van motorbendes of de georganiseerde misdaad, dan in gezinnen van ‘gewone’ criminelen?
(3) Welke familiefactoren en individuele factoren werken beschermend dan wel risicoverhogend op het verband tussen criminaliteit en huiselijk geweld?
De vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gecombineerd met bij het NSCR aanwezige criminaliteitsgegevens.

Onderzoek levert relevante informatie voor beleid en praktijk

De groeiende aandacht voor onderwerpen als geweld binnen het gezin, intergenerationele overdracht van criminaliteit en daaraan gerelateerde interventies gericht op zorg en repressie, maken dat dit onderzoeksproject naar verwachting belangrijke informatie zal opleveren voor beleid én praktijk. Na het verschijnen van het onderzoeksrapport zullen de betrokken onderzoekers de resultaten specifiek delen met de Politie, Veilig Thuis-organisaties en relevante praktijkpartners zoals (jeugd)hulpverleningsinstanties en gemeenten.

Dit NSCR-onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap wordt uitgevoerd door Meintje van Dijk, Sjoukje van Deuren, Janique Kroese, Steve van de Weijer, Arjan Blokland en Veroni Eichelsheim.

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Meintje van Dijk MSc

Onderzoeker

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

dr. Janique Kroese

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten