Zoekresultaat

Aanleiding en achtergrond

Stay home, stay safe? Aanleiding en achtergrond Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus heeft Nederland sinds medio maart te maken met landelijke en regionale maatregelen, die verspreiding van het virus tegen zouden moeten gaan. Afhankelijk van de besmettingsgraad en ziekenhuisbezetting, heeft Nederland de afgelopen tijd te maken gekregen met op- en […]


Daders

Het NSCR heeft een lange traditie in het bestuderen van criminele carrières en de levensloop van daders. We onderzoeken op welk moment en waarom mensen beginnen met het plegen van criminaliteit, wanneer een criminele loopbaan escaleert en waarom mensen juist weer stoppen met het plegen van delicten. Maar net zo belangrijk zijn de factoren die […]


Intergenerationele Overdracht

Het onderzoeksprogramma is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen […]


The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

Actueel —

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad […]


NSCR Practitioner in Residence Programma 2016

Actueel —

Om uitwisseling tussen beleid en praktijk te bevorderen is in 2015 op het NSCR het Practitioner in Residence (PiR) programma in het leven geroepen, waarbij deskundigen uit relevante beleids- en praktijkgebieden gedurende een kalenderjaar een of meerdere bezoeken brengen aan het NSCR. Na een succesvolle start wordt het programma dit jaar voortgezet met een nieuwe […]


NWO-WOTRO subsidie toegekend aan NSCR en VU onderzoekers

Actueel —

NSCR onderzoekers Eichelsheim en Lindegaard hebben samen met de VU een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek getiteld “Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda” . De subsidie is toegekend binnen het NWO-WOTRO programma “Applied Research Fund of the Security & Rule of Law”. Bij dit onderzoek […]


Opvoeding en welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders

Actueel —

Als vaders de gevangenis ingaan, blijft in veel gevallen de moeder thuis achter met de kinderen. Als moeders een gevangenisstraf moeten ondergaan, blijkt uit buitenlands onderzoek dat er in veel gevallen geen vader is om de zorg voor de kinderen over te nemen. De moeder kan niet meer voor haar kinderen zorgen en dan moeten […]


In beeld: NSCR-onderzoek naar slachtoffers en slachtofferschap

Actueel —

Even voor de leek: wat is victimologie precies? ‘Victimologie is het onderzoek naar slachtoffers en slachtofferschap. Bijvoorbeeld bij slachtoffers van een misdrijf onderzoeken we: wat heb je ervaren? Welke gevoelens heb je? Wat moet er voor je gebeuren? Hoe gaan politie en het strafrecht met je om? Wat verwacht je van een proces? Hoe past […]