Home Actueel
  1. Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Dr. Veroni Eichelsheim is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het NSCR.

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag.

Interveniëren in gezinnen die al generaties vastlopen

Binnen de leerstoel worden afwijkende ontwikkelingen over de levensloop en zelfs over meerdere generaties onderzocht. In het bijzonder is er aandacht voor het interveniëren in gezinnen die mogelijk al generaties lang vastlopen. De volgende vragen staan centraal in het onderzoek van Eichelsheim: Waarom concentreert deviant gedrag zich in bepaalde families? Welke mechanismen bieden een aannemelijke verklaring voor het optreden van intergenerationele continuïteit van deviant gedrag? En welke verklaringen zijn er voor het optreden van intergenerationele veerkracht?

Nationale samenwerking verstevigen

RUG-decaan Kees Aarts is verheugd dat Eichelsheim deze leerstoel wil vervullen: ‘De studie van criminaliteit en rechtshandhaving is in hoge mate interdisciplinair. We verwachten dat deze leerstoel binnen de faculteit zeer goed aansluit bij de gedragswetenschappelijke expertises die in onze faculteit een prominente plaats innemen. Eichelsheim is als senior onderzoeker, programmaleider en lid van het NSCR-managementteam gespecialiseerd in het vakgebied dat de leerstoel bestrijkt.’ Ook NSCR-directeur Beate Völker is blij met de benoeming: ‘Bijzondere leerstoelen bij universitaire departementen verstevigen de nationale samenwerking. Het NSCR hecht veel waarde aan contacten met onderzoekers in aanverwante disciplines.’

Betrokkenheid jongeren bij georganiseerde misdaad verminderen

Eichelsheim richt zich in haar onderzoek op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, opvoeding, probleemgedrag en delinquentie, kinderen van criminele ouders en de intergenerationele doorgifte van problematiek. Daarnaast doet ze onderzoek naar (gesloten) jeugdzorg en jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld voor Commissie de Winter in 2019. Direct na het uitbreken van de coronacrisis is zij gestart met het project Stay Home, Stay Safe? waarbinnen ze onderzoek doet naar huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens de pandemie. En onlangs haalde ze samen met prof. dr. Arjan Blokland nog een NWA-subsidie binnen voor het project EPIC waarbinnen wordt onderzocht hoe de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde misdaad kan verminderen.

Over Veroni Eichelsheim

Eichelsheim studeerde klinische en forensische psychologie in Leiden en promoveerde in 2011 in Utrecht op de kwaliteit van gezinsrelaties en delinquentie tijdens de adolescentie. Sinds 2013 is zij verbonden aan het NSCR en daarnaast research fellow aan de VU Amsterdam. Vanuit haar expertise is Eichelsheim lid van de Klachtadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, lid van de Expertcommissie Multiprobleemgezinnen en ze is voorzitter van de ESC working group Intergenerational Criminology. Tot slot wordt ze vanaf 1 juni 2022 lid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

prof. dr. Beate Völker

Directeur

Deel dit artikel

Actuele berichten