Home
  1. Search results huiselijk geweld

Search result

Lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld

Stay Home, Stay Safe? Lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld Per 1 januari 2024 is met behulp van financiering van ZonMw een vervolgonderzoek van het Stay Home, Stay Safe?-project van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op de lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld in Nederland in de jaren […]


COVID-19

Also check out the NSCR study into the magnitude, nature and severity of domestic violence during the Corona crisis: Stay home, stay safe? (in Dutch) 2023 How Citizens Stop Riots: Analyzing the Case of the 2021 Dutch Curfew Riots 2022 Networks in lockdown: The consequences of COVID-19 for social relationships and feelings of loneliness Implementing […]


Resultaten

Stay home, stay safe? Resultaten Factsheet Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? (Uitkomsten kennismiddag, 2023) Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld (2021) Interview van ZonMw met Veroni Eichelsheim en Anne Coomans: Wat doet corona met gezinnen? (2021) Het NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis (2020) Wetenschappelijke […]


Stay Home, Stay Safe?

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens en na de Coronacrisis In 2020 startte het NSCR een tweejarig onderzoek naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie, gefinancieerd door ZonMw. In dit onderzoek werd nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis […]


Meldingsgegevens Veilig Thuis

Stay Home, Stay Safe? Meldingsgegevens Veilig Thuis Datalevering In samenwerking met leden van de kerngroep gebruikers Clavis en Regas is een query opgezet om uniforme datalevering van de Veilig Thuis-regio’s te garanderen. Via de regio’s zijn de data op een beveiligde manier periodiek aangeleverd aan het onderzoeksteam. De Excel-bestanden zijn omgezet in het programma Statistical […]


Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties Het NSCR-onderzoeksteam 2020-2022 bestond uit: Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns. Dr. Steve de […]


Methode van onderzoek

Stay Home, Stay Safe? Methode van onderzoek Het onderzoek bestond uit twee fases, die hieronder worden toegelicht. FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s Geregistreerde meldingen en adviesaanvragen Veilig Thuis In fase 1 werden meldingsgegevens verzameld met betrekking tot alle meldingen en adviezen van huiselijk geweld, zoals door Veilig Thuis geregistreerd in de periode […]


Aanleiding, doelstelling en opzet

Stay Home, Stay Safe? Aanleiding, doelstelling en opzet Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft Nederland in de periode tussen maart 2020 en maart 2022 te maken gehad met landelijke en regionale maatregelen die verspreiding van dit virus tegen moesten gaan. Deze maatregelen resulteerden vrijwel voor iedereen in een zekere mate van […]