Home Actueel
  1. Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Het NSCR en Fonds Slachtofferhulp zetten samen een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te doen en tegelijkertijd een maatschappelijk relevante en praktisch bruikbare bijdrage te leveren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NSCR.

Fonds Slachtofferhulp stelt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie ten doel de positie van slachtoffers te versterken. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Op veel deelgebieden ontbreekt die kennis. Zo is slachtoffer-gerelateerd onderzoek een relatief onontgonnen gebied. Maar deze kennis is onmisbaar voor de belangenbehartiging van slachtoffers, de verbetering van de hulpverlening en voor nieuw te ontwikkelen beleid. Het NSCR voert hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit, met een sterke focus op maatschappelijke vraagstukken. In dit kader heeft het instituut haar werkveld uitgebreid richting de victimologie. De samenwerking met Fonds Slachtofferhulp past dan ook perfect in deze ontwikkeling.

Prof. Peter van der Laan, directeur a.i. NSCR: 'Slachtofferonderzoek vormt een nieuwe pijler in ons onderzoeksprogramma. Terecht, als je ziet hoe prominent de rol van slachtoffers en slachtofferzorg is geworden in vraagstukken rond criminaliteit en rechtshandhaving. Daarom zijn we ontzettend blij met de samenwerking met Fonds Slachtofferhulp.'

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: 'Wetenschappelijk onderzoek staat altijd aan de basis van het verbeteren van de positie van slachtoffers. We hebben in het NSCR een gedegen onderzoekspartner gevonden en verwachten dan ook veel van deze samenwerking. Ons doel is kennis ontwikkelen die leidt tot verbeteringen voor slachtoffers en innovaties waar de professionals die zich voor slachtoffers inzetten hun voordeel mee kunnen doen.'

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

De partijen sluiten een overeenkomst voor vijf jaar. Het programma zal meerdere onderzoeken omvatten, zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Een programmacommissie buigt zich begin 2020 over de exacte inhoudelijke invulling. Mogelijke thema’s zijn de risicofactoren die met slachtofferschap samenhangen, de impact op het leven van slachtoffers, de wijze waarop de maatschappij met slachtoffers omgaat, de omvang van verschillende typen slachtofferschap, en meer inzicht in slachtofferschap in het digitale tijdperk.
De eerste resultaten worden al in de loop van 2020 verwacht.

Over Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoek, belangenbehartiging, voorlichting en de ontwikkeling van verbeterde hulpverlening werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis het leven weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl.

Over het NSCR

Het NSCR doet fundamenteel en longitudinaal wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie. Ons onderzoek is gebaseerd op vier centrale vragen: Wie pleegt criminaliteit en waarom? Waar, wanneer en hoe wordt criminaliteit gepleegd? Wat zijn de gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers en samenleving? Hoe reageert de samenleving op criminaliteit en wat zijn daarvan de effecten?

Meer informatie

Fonds Slachtofferhulp, Frank Jansen: 06 2960 1351 of jansen@fondsslachtofferhulp.nl
NSCR, Koosje Heurter: 020 598 5239 of kheurter@nscr.nl

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Koosje Heurter

Wetenschapscommunicatieadviseur

Deel dit artikel

Actuele berichten