Actueel

Mobiliteit van daders over de open Europese binnengrenzen

Recent onderzoek van het NSCR samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) laat zien dat van de sporen in de Nederlandse DNA-databank ongeveer 4 procent afkomstig is van personen die ook elders in Europa misdrijven plegen, dat wil zeggen in een van de andere 18 landen die net als Nederland deelnemen aan de Europese uitwisseling […]

Cybercrime, de criminologische uitdaging van de toekomst

Bij steeds meer dagelijkse bezigheden en menselijke interacties maken we gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). In het kielzog daarvan is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan: cybercrime. Terwijl traditionele criminaliteit in omvang afneemt, groeit het aantal gevallen van cybercrime. Bij het NSCR onderzoekt promovenda Marleen Weulen Kranenbarg in hoeverre deze digitale daders verschillen van […]

Overvallen op camera: gedrag van daders, slachtoffers en omstanders

In dit onderzoek bestuderen we opnames van 58 overvallen die door beveiligingscamera’s zijn vastgelegd. Door een nauwgezette bestudering van de beelden stellen we vast welke gedrag van slachtoffers (en eventuele omstanders) ertoe kan bijdragen dat overvallen worden afgebroken en zonder lichamelijk geweld verlopen. Ook bestuderen we het gedrag van omstanders en slachtoffers na afloop van […]

Jonge mannen in conflictsituaties

In dit etnografische onderzoek onder jonge mannen in Kaapstad is onderzocht waarom zij in sommige conflictsituaties geweld gebruiken maar in andere niet. In hoeverre kan geweld verklaard worden door te kijken naar de kenmerken van conflictsituaties met en zonder geweld, en op welke manier spelen de achtergrond van de jonge mannen en het kader waarin […]

Overvallen vanuit daderperspectief

In dit onderzoek werden situationele factoren rond overvallen bestudeerd aan de hand van interviews met daders. Wie waren erbij betrokken en welke rol speelde iedereen? Hoe werd de overval uitgevoerd? Verzetten de slachtoffers zich? Gebruikten de overvallers geweld? Op welk moment en op welke manier gebeurde dat? Om dat te achterhalen voerden we vraaggesprekken met […]

Cybercheck

Het project Cybercheck van onderzoekers Charlotte Gerritsen en Stijn Ruiter richt zich op het ontwikkelen van cybertrainingen waarmee organisaties hun medewerkers bewust kunnen maken van de impact van cybersecurity op het dagelijks werk. Het project focust op de financiële sector, meer specifiek op medewerkers van banken. Het NSCR is verantwoordelijk voor de evaluatie van het […]

Virtuele overvaltraining

Het Virtuele Overvalproject is een samenwerking tussen NSCR, VU, IC3D Media en G4S in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen dit project ontwikkelen en testen we een op simulatie gebaseerde trainingsomgeving.

SPACES

In het Simulation-based Prediction and Analysis of Collective and Emotional States (SPACES) project ontwikkelen we een intelligent systeem dat guardians kan helpen bij het voorspellen en controleren van agressief gedrag in menigtes. We maken gebruik van data die beschikbaar zijn via sociale media om gedrag van een menigte te bestuderen. Sociale media vormen een rijke […]

De rol van awareness space in de keuze van delictlocatie

Waarom worden delicten op bepaalde plaatsen gepleegd? Volgens de crime pattern theory van Brantingham en Brantingham heeft iedereen een awareness space: het gebied waarmee je bekend bent omdat je er tijd doorbrengt. De awareness space bestaat uit verschillende locaties waar je in het dagelijks leven (regelmatig) komt, bijvoorbeeld je woning, school, werk, vrijetijdsbestedingsplekken en de […]

DNA-sporen om 'onbekende daders' te onderzoeken

In Nederland wordt bij een kwart van de delicten een dader gearresteerd. Bij de overige driekwart blijft het daarmee onduidelijk wie het delict heeft gepleegd. Veel criminologisch onderzoek richt zich op de daders die wél bekend zijn geworden bij de politie: met behulp van politieregistraties of strafbladen wordt onderzoek gedaan naar de levenslopen van deze […]

Virtuele agressietraining voor het openbaar vervoer

Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een conducteur die bedreigd wordt omdat iemand niet wil betalen in het openbaar vervoer, of parkeerwachters tegen wie wordt gescholden omdat ze een bekeuring uitdelen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd […]

Virtual Burglary Project

Het bestuderen van inbraak terwijl deze plaatsvindt is een uitstekende manier om onze kennis ervan te vergroten. Maar voor politiemensen is dit meestal onmogelijk om ter plaatse te zijn als een inbreker toeslaat, laat staan voor onderzoekers. Het CRIME Lab Virtual Burglary Project biedt de mogelijkheid om het gedrag van inbrekers ter plekke te kunnen […]