Home Actueel
  1. Jonge mannen in conflictsituaties

Jonge mannen in conflictsituaties

In dit etnografische onderzoek onder jonge mannen in Kaapstad is onderzocht waarom zij in sommige conflictsituaties geweld gebruiken maar in andere niet. In hoeverre kan geweld verklaard worden door te kijken naar de kenmerken van conflictsituaties met en zonder geweld, en op welke manier spelen de achtergrond van de jonge mannen en het kader waarin hun leven zich afspeelt een rol? Het onderzoek is uitgevoerd door middel van etnografisch veldwerk onder veertig jonge mannen over een periode van drie jaren. Het onderzoek omvatte participerende observatie binnen en buiten gevangenis, honderd interviews, twintig groepsdiscussies en een fotografische methode.
Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe kunnen de situaties waarin geweld gebruikt gekarakteriseerd worden? Hoe speelt de sociale en ruimtelijke mobiliteit van jonge mannen een rol bij daderschap en slachtofferschap van geweld? In hoeverre zijn de criminele activiteiten van deze jonge mannen een teken van een intentionele en bewuste keuze? Hoe kan geweld gebruikt worden om veilig te zijn in de gevangenis? Hoe spelen culturele repertoires zoals township en suburbane repertoires een rol voor dader- en slachtofferschap?
Belangrijkste publicaties
Lindegaard, M. R. 2016. Violence, social mobility and gangs in Cape Town. New York: Routledge. Foreword by prof. Randall Collins.
Lindegaard, M. R., J. Miller, and D. M. Reynald. 2013. Transitory mobility, cultural heterogeneity and victimization risk among young men of color: Insights from an ethnographic study in Cape Town, South Africa. Criminology 51 (4): 1-42.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten