Home Actueel
  1. Overvallen vanuit daderperspectief

Overvallen vanuit daderperspectief

In dit onderzoek werden situationele factoren rond overvallen bestudeerd aan de hand van interviews met daders. Wie waren erbij betrokken en welke rol speelde iedereen? Hoe werd de overval uitgevoerd? Verzetten de slachtoffers zich? Gebruikten de overvallers geweld? Op welk moment en op welke manier gebeurde dat? Om dat te achterhalen voerden we vraaggesprekken met 104 mensen die in de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek een overval hadden gepleegd. We vergeleken het handelen van dezelfde overvaller in verschillende situaties, namelijk:

  • een afgeblazen overval,
  • een overval met (uitsluitend) geweldsdreiging,
  • een overval met geweld.

Dit onderzoek is gefinancierd door het onderzoeksprogramma 'Politie en Wetenschap' van de Politieacademie. De volgende vragen werden onderzocht: Wat lokt geweld uit bij daders in deze situatie? Op welke manier beïnvloedt slachtofferweerstand het gebruik van geweld door daders? Zie ook: Het RAAK-principe is verstandig advies tegen geweld bij overvallen.
Hoe speelt planning een rol voor het afblazen van overvallen? Welke emoties ervaren daders in de loop van een overval?
Onderzoeksteam: Prof. Wim Bernasco, Dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard, Dr. Scott Jacques
Belangrijkste publicaties
Lindegaard, M. R., W. Bernasco and S. Jacques. 2014. Consequences of expected and observed victim resistance for offender violence during robbery events. Journal of Research in Crime and Delinquency 52 (1): 32-61.
Lindegaard, M.R., W. Bernasco, S. Jacques, and B. Zevenbergen. 2013. Posterior gains and immediate pains: Offender emotions before, during and after robberies. In J. van Gelder, H. Elffers, D. M. Reynald, and D. Nagin (Eds.) Affect and cognition in criminal decision making: Between rational choices and lapses of self-control. New York: Routledge, pp. 58-76.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten