Home Actueel
  1. Overvallen op camera: gedrag van daders, slachtoffers en omstanders

Overvallen op camera: gedrag van daders, slachtoffers en omstanders

In dit onderzoek bestuderen we opnames van 58 overvallen die door beveiligingscamera’s zijn vastgelegd. Door een nauwgezette bestudering van de beelden stellen we vast welke gedrag van slachtoffers (en eventuele omstanders) ertoe kan bijdragen dat overvallen worden afgebroken en zonder lichamelijk geweld verlopen. Ook bestuderen we het gedrag van omstanders en slachtoffers na afloop van de overval. Dit onderzoek is gefinancierd door het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de Politieacademie.
De volgende vragen staan centraal: Wat doen slachtoffers en omstanders voordat daders geweld gebruiken? Op welke manier proberen daders de overvalsituatie te controleren? Welke rol spelen wapens bij het verloop van een overval? Kunnen slachtoffers en omstanders geweld voorkomen? Kunnen ze er ook voor zorgen dat de overval wordt afgebroken en daders zonder buit vertrekken? Wat doen omstanders tijdens overval? Verkrijgen we via beeldmateriaal van beveiligingscamera's informatie die niet uit interviews met daders of slachtoffers naar voren komt? In 2016 zal een special issue “Crime caught on camera” verschijnen in het Journal of Research in Crime and Delinquency onder redactie van Lindegaard en Bernasco.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten