Home Actueel
  1. Virtuele overvaltraining

Virtuele overvaltraining

Virtuele overvaltraining

Het Virtuele Overvalproject is een samenwerking tussen NSCR, VU, IC3D Media en G4S in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen dit project ontwikkelen en testen we een op simulatie gebaseerde trainingsomgeving die ondernemers binnen het MKB (bijvoorbeeld winkeliers en medewerkers van tankstations) in staat stelt om overvalsituaties vanuit een eerste persoonsperspectief mee te maken. Binnen deze situaties leren ze te reageren, de gevolgen van de ondernomen acties te ondervinden en feedback te krijgen op de gemaakte keuzes. Het centrale leerdoel van de trainingsomgeving is het adequaat leren hanteren van het RAAK-principe (Rustig blijven, Accepteer de situatie, Afgeven van geld of goed, Kijken hoe de dader er uitziet).

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Deel dit artikel

Actuele berichten