Home Research
  1. Mobility and the distribution of crime

Actueel

Vidi-beurs voor onderzoek naar gedrag omstanders in conflictsituaties

Lindegaard richt zich met haar onderzoeksgroep op vragen als Wat doen omstanders wanneer zij getuige zijn van potentieel gewelddadige conflictsituaties? Hoe kunnen we verschillen tussen het gedrag van omstanders verklaren? Welke invloed heeft dit gedrag op het risico dat conflicten uit de hand lopen? Ze zoekt antwoord op deze vragen door nauwkeurig beeldmateriaal te analyseren […]

Blauwdruk voor een Internet of Secure Things

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers, ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten zijn gekoppeld. Denk aan zelfrijdende auto’s, intelligente thermostaten, sensoren, koelkasten, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit internet of things (IoT) bevat in 2030 naar verwachting 75 miljard aangesloten apparaten wereldwijd. Maar omdat er weinig controle is op […]

Huidige verblijfplaats adolescent voorspelt toekomstige misdaadlocatie

Recente ontwikkelingen in de analyse van menselijke mobiliteit bevestigen dat het ruimtelijke gedrag van mensen opmerkelijk regelmatige en voorspelbare dagelijkse en wekelijkse cycli volgt. Deze kunnen worden verklaard vanuit twee eenvoudige mechanismen. Het eerste is preferential return: de neiging om terug te keren naar locaties die regelmatig eerder werden bezocht. Het tweede mechanisme is spatial […]

NSCR-fellow Christophe Vandeviver toegetreden tot De Jonge Academie

Vandeviver onderzoekt hoe en waar crimineel gedrag plaatsvindt en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Hij focust hierbij op de spreiding van criminaliteit en criminaliteitscontrole in tijd en ruimte. Vandeviver combineert kennis en methoden uit de criminologie, geografie, gedragsecologie en gezondheidswetenschappen. Samenwerking binnen NSCR-cluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen Als NSCR-fellow maakt […]

Voetbalstadion permanent veiligheidsrisico voor de buurt

De sluiting van het Jules Ottenstadion in Gent bood criminologen Christophe Vandeviver (UGent), Stijn Van Daele (UZ Gent) en Wim Bernasco (NSCR) de kans om na te gaan of er méér criminaliteit gepleegd wordt in de omgeving van een voetbalstadion. 43% minder vermogensdelicten De onderzoekers bestudeerden het aantal inbraken, winkeldiefstallen, voertuigdiefstallen en diefstallen uit voertuigen […]

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

Bij criminaliteit is het niet alleen van belang wie de wet overtreedt en waarom, maar ook waar en wanneer. In welke steden, buurten en straten vinden we de meeste slachtoffers? En in welk seizoen en op welk tijdstip van de dag vinden de meeste delicten plaats? Al sinds de opkomst van de criminologische wetenschap wordt […]

Locatiekeuze van daders

FACTSHEET Een belangrijke vraag in de criminologie is die naar de pleegplaats ofwel de locatiekeuze van daders: hoe selecteren daders een misdrijflocatie? Waarom wordt het delict hier gepleegd en niet elders? Uit wetenschappelijk onderzoek is daar inmiddels het een en ander over bekend. Een eerste voortdurend terugkerende bevinding is die van ‘afstandsverval’. Hoe verder een […]

KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over Ruimtelijk Gedrag en Criminaliteit brengt onderzoekers en disciplines bijeen

Van 18 tot en met 20 mei jl. organiseerden Wim Bernasco en Stijn Ruiter van het NSCR in het Trippenhuis in Amsterdam een KNAW Masterclass en Akademie Colloquium over ruimtelijk gedrag en criminaliteit. Doelstelling van de expertmeeting was om de criminologie te verrijken door bevindingen en ideeën uit te wisselen met wetenschappers uit diverse andere […]

Hanglocaties beïnvloeden relatie tussen rondhangen en jeugdcriminaliteit

Evelien Hoeben promoveerde op 9 maart aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude) op een onderzoek naar: Hanglocaties beïnvloeden relatie tussen rondhangen en jeugdcriminaliteit Tachtig procent van de jongeren hangt regelmatig rond in parkjes, op straten, winkelcentra en in andere ruimtes. Jongeren die veel rondhangen lopen een groter risico om betrokken te raken bij criminaliteit, […]

Alcoholconsumptie bevordert ingrijpen bij noodsituaties

Persbericht Mensen die alcohol hebben gedronken, grijpen sneller in bij noodsituaties in het bijzijn van anderen dan wanneer ze niet hebben gedronken. Dit blijkt uit het onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De resultaten bevestigen deels het bystander effect: als er andere mensen aanwezig […]

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In this research, which is funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), we examine the profiles of cybercrime offenders. Research on the human factor in cybercrime has not kept pace with research and innovation regarding its technological dimensions. Yet, while the latter may be able to defuse a threat, they do little to […]

The influence of awareness space on crime location choice

Why do crimes occur where they do? According to Brantingham and Brantingham’s crime pattern theory crime occurs at locations where attractive opportunities overlap with awareness spaces of individuals motivated to commit crime. A person’s awareness space consists of locations where time is spend during daily routines, for example home, school, work, leisure locations or home […]