Home Actueel
  1. Huidige verblijfplaats adolescent voorspelt toekomstige misdaadlocatie

Huidige verblijfplaats adolescent voorspelt toekomstige misdaadlocatie

Waar adolescenten hun tijd doorbrengen, voorspelt in hoge mate waar ze in de nabije en verre toekomst misdaden zullen plegen, blijkt uit onderzoek van het NSCR en de VU. De studie van Wim Bernasco werd gepubliceerd in het open access-tijdschrift PLOS ONE.

Recente ontwikkelingen in de analyse van menselijke mobiliteit bevestigen dat het ruimtelijke gedrag van mensen opmerkelijk regelmatige en voorspelbare dagelijkse en wekelijkse cycli volgt. Deze kunnen worden verklaard vanuit twee eenvoudige mechanismen. Het eerste is preferential return: de neiging om terug te keren naar locaties die regelmatig eerder werden bezocht. Het tweede mechanisme is spatial exploration: de neiging om nieuwe locaties in de buurt van bekende locaties te bezoeken. In deze studie werd onderzocht of preferential return en spatial exploration ook van toepassing zijn op crimineel gedrag en of zo de locaties van toekomstige misdaden kunnen worden verklaard en voorspeld.

Verblijfplaats van adolescenten geconcentreerd en zeer voorspelbaar

Bij een steekproef onder 843 adolescenten in Den Haag werd hun verblijfplaats vier dagen lang, elk uur geregistreerd. In overeenstemming met bevindingen uit andere bronnen en populaties waren hun locaties geconcentreerd en voorspelbaar. Ze brachten ongeveer 75% van hun tijd door op hun twee meest bezochte locaties – meestal thuis en op school. Hun actieradius was beperkt tot 3,2 kilometer en de voorspelbaarheid van hun verblijfplaats was 96%.
Tijdens de daaropvolgende vier jaar werden zeventig van de deelnemers door de politie aangehouden voor het plegen van één of meer misdaden. Samen pleegden ze 165 misdaden. De mobiliteitspatronen (gemeten aan het begin van deze vier jaar) van de daders waren over het algemeen vergelijkbaar met die van de niet-delinquenten.

Kans op criminaliteit neemt toe met bezoekfrequentie en neemt af met afstand

Zoals verwacht vanuit de principes van preferential return en spatial exploration, plegen delinquenten vaak misdaden op en rond locaties die ze eerder hebben bezocht, inclusief locaties waar ze eerder een misdaad hebben gepleegd. De kans op criminaliteit neemt toe als de bezoekfrequentie omhoog gaat en neemt af als de afstand tot eerder bezochte locaties groter wordt. Het onderzoek laat zien dat de hoge voorspelbaarheid van menselijke mobiliteit ook van toepassing is op daders, en zo kan helpen verklaren en voorspellen waar zij toekomstige misdaden zullen plegen. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij politieonderzoek, om verdachten te selecteren op basis van de locaties van de misdrijven die ze pleegden.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bernasco, Wim (2019). Adolescent offenders' current whereabouts predict locations of their future crimes. PLOS ONE.

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten