Home Actueel
  1. Virtuele agressietraining voor het openbaar vervoer

Virtuele agressietraining voor het openbaar vervoer

Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een conducteur die bedreigd wordt omdat iemand niet wil betalen in het openbaar vervoer, of parkeerwachters tegen wie wordt gescholden omdat ze een bekeuring uitdelen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd functioneren. Om deze professionals te trainen goed met agressie om te gaan en te zorgen dat situaties niet escaleren, werkt het NSCR aan het STRESS-project. In dit project wordt een op Virtual Reality gebaseerde training ontwikkeld voor medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) en de Politieacademie. Het belangrijkste leerdoel van de training is om verschillende typen agressie te herkennen en de daarbij passende handelswijze te kiezen.
Virtuele training is een innovatieve onderzoeksmethode die veel voordelen heeft ten opzichte van traditionele trainingsmethoden. De training is flexibel, relatief goedkoop, gemakkelijk te manipuleren en af te stemmen op de leerdoelen van het individu. Hierdoor is het leereffect optimaal. Virtuele training vormt daarom een zeer geschikte aanvulling op bestaande methoden. Het ontwikkelen van virtuele training vereist inzet van artificial intelligence (AI) gecombineerd met wetenschappelijke kennis over soorten agressie en de functionaliteit van verschillende reacties daarop.
Tijdens de training worden gesimuleerde scenario’s aangeboden waarin een dialoog wordt gevoerd tussen de menselijke trainee en een virtueel karakter. Hierbij vertoont het virtuele karakter op een zeker moment agressief gedrag, de trainee dient dit te de-escaleren door acties te selecteren uit een meerkeuzemenu. Tijdens de training worden verschillende fysiologische indicatoren (zoals hartslag en huidgeleiding) van de trainee gemeten, om inzicht te krijgen in zijn of haar stressrespons. Op basis van deze metingen en een analyse van de keuzes van de trainee kan het systeem gepersonaliseerde feedback geven.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de faculteit Wiskunde en Informatica van de Vrije Universiteit.
Zie ook de website van STRESS

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Deel dit artikel

Actuele berichten