Actueel

Zicht op zeden

De bruikbaarheid van de CARR-methode in een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongvolwassenen De prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is moeilijk vast te stellen. Dit komt doordat de traditionele databronnen die gebruikt worden in criminologische onderzoek (politieregistraties, slachtofferenquêtes en zelfrapportage) gelimiteerd zijn door het zogenaamde ‘dark number’-probleem: het aantal daders of delicten dat niet […]

Unemployment and crime since 1920

The relationship between the labour market and criminal behaviour has been of longstanding interest in the social sciences. The intuitive appeal of the argument that improving labour market conditions causes individuals to commit less crime, while apparently self-evident, is supported by empirical evidence, mostly focusing on the post WWII period. Typical analyses have exploited geographical […]

Children of incarcerated mothers

When fathers are incarcerated, in many cases the mother remains at home to take care of the children. In contrast, research carried out abroad has shown that when mothers are incarcerated there is seldom any father present to take over care of the children. As the mother can no longer care for her children, they […]

The role of peers in delinquent behaviour of adolescents

The aim of this study is to get more insight into the role of peers in the development of problem- and delinquent behaviour in adolescents. Data are derived from the longitudinal NSCR Schoolproject, in which secondary school students were surveyd repeatedly (2002-2004). The questionnaire of this study asked participants to nominate friends from a list […]

Juvenile sex offenders

This project aims to investigate the problems and criminal careers of juvenile sex offenders, en to assess the effectiveness of treament. Juvenile sex offenders are an understudied group. At the same time, it appears that a relevant proportion of adult sex offenders often started offending sexually at an early age. Juvenile sex offenders are not […]

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat zedendelinquenten veel delicten blijven plegen gedurende hun leven en dat ze gespecialiseerd zijn in zedenmisdrijven. De wetenschappelijke basis voor deze veronderstellingen is echter beperkt. Hier is nu verandering in gekomen met het nieuwe boek Sex Offenders: […]

Werk voorkomt recidive bij jeugdige zedendelinquent

De algemene opvatting over zedendelinquenten is dat het chronische daders zijn, gespecialiseerd in het plegen van seksuele delicten. De veronderstelling dat een jongere die een zedendelict pleegt door zal gaan met het plegen van zedendelicten in de volwassenheid klopt echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van Chantal van den Berg waarop ze 18 september 2015 […]

Levensloop vrouwelijke gedetineerden in kaart gebracht

VIP Project Tot voor kort was erg weinig bekend over vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Het VIP Project (Vrouwen in Penitentiaire inrichtingen) heeft hierin verandering gebracht. De onderzoekers van het VIP Project hebben uitgebreide levensloopinterviews gehouden met ruim 400 gedetineerde vrouwen in verschillende Nederlandse gevangenissen. De dataverzameling die daaruit is ontstaan bevat onder meer informatie over […]

Minder vaak terug naar de gevangenis door een enkelband

Gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband komen in de eerste vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis terecht dan gedetineerden die hun straf uitzitten in de gevangenis. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Universiteit Leiden en het Belgische Nationaal Instituut […]

Spinhuis Center: verzamelpunt van internationaal onderzoek naar gedetineerde vrouwen

Wereldwijd wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar gedetineerde vrouwen. Hoewel zij een klein percentage van de gevangenisbevolking vormen, is nog relatief weinig bekend over hun criminele carrières of door welke factoren die worden verklaard. In juni 2013 is vanuit het NSCR een virtueel, internationaal samenwerkingsverband opgericht, het Spinhuis Center: Research on Incarcerated Females. Het […]

Mannen met een partner en kinderen worden minder crimineel

Huwelijk en ouderschap verminderen criminaliteit bij mannen. Dat effect is het grootst bij mannen die  getrouwd zijn én kinderen hebben. Dat blijkt uit het onderzoek van Mioara Zoutewelle-Terovan die op donderdag 12 Maart 2015 promoveerde aan de Vrije Universiteit. Relatie criminele carrière en gezinsvorming Binnen de levensloopcriminologie is bekend dat criminaliteit afneemt onder invloed van […]

Toepassing econometrische modellering voor analyse criminele carrières

In een samenwerkingsproject met de afdeling Econometrie (prof. dr. Koopman, dr. Ooms), is door Geert Mesters onderzocht in hoeverre econometrische modellen kunnen worden toegepast of uitgebreid voor de analyse van criminele carrières. Het onderzoek richtte zich op het ontwikkelen en toepassen van multivariate tijdreeks modellen die simultaan grote aantallen tijdreeksen van verschillende parametrische verdelingen modelleren. […]