Home Actueel
  1. Spinhuis Center: verzamelpunt van internationaal onderzoek naar gedetineerde vrouwen

Spinhuis Center: verzamelpunt van internationaal onderzoek naar gedetineerde vrouwen

Door dr. Elanie Rodermond | 12 mei 2015 | Levensloop
Spinhuis Center

Wereldwijd wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar gedetineerde vrouwen. Hoewel zij een klein percentage van de gevangenisbevolking vormen, is nog relatief weinig bekend over hun criminele carrières of door welke factoren die worden verklaard. In juni 2013 is vanuit het NSCR een virtueel, internationaal samenwerkingsverband opgericht, het Spinhuis Center: Research on Incarcerated Females.
Het doel van het samenwerkingsverband is het informeren van collega’s die onderzoek doen naar gedetineerde vrouwen, het stimuleren van (internationale) samenwerking en het verzorgen van thematische bijeenkomsten tijdens nationale en internationale congressen.
Bij de diverse onderzoeken komen aspecten aan bod zoals het ontstaan van criminaliteit onder deze vrouwen, de effecten van detentie op hun kinderen, stoppen met het plegen van crimineel gedrag, verschillen tussen de zogenoemde ‘genders’ en de behandeling van vrouwen binnen de justitiële keten.

In The Picture: Caribbean Women and Crime (CWC)

Het NSCR is samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuw onderzoek gestart naar Caribisch Nederlandse vrouwen en criminaliteit. Binnen dit project zullen drie leden van het Spinhuis Center, Katharina Joosen (NSCR), Anne-Marie Slotboom (VU) en Catrien Bijleveld (NSCR) de komende 3 jaar onderzoeken welke specifieke risicofactoren leiden tot criminaliteit en detentie onder Caribisch Nederlandse vrouwen.
Caribisch Nederlandse vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit en relatief veel zijn gedetineerd, zowel in Nederland als op de voormalige Nederlandse Antillen. Er is echter nog weinig bekend over de oorzaken van criminaliteit onder Caribisch Nederlandse vrouwen. Wel bekend is dat Caribisch Nederlandse vrouwen veel verschillende problemen hebben: ze zijn vaak laag opgeleid, arm, werkeloos, en slachtoffer van (relatie)geweld. Daarnaast hebben zij vaak te maken gehad met vaders en partners die slechts een marginale rol speelden. Terwijl het waarschijnlijk is dat veel van deze problemen onderling samenhangen, werd de ‘puzzel’ niet eerder vanuit een multidisciplinair oogpunt bekeken.
Voor dit onderzoek zullen zowel in Nederland als in de Caribische (ei)landen van het Nederlands Koninkrijk data worden verzameld. Door het houden van levensloop- en gehechtheidsinterviews met Caribisch Nederlandse criminele en niet-criminele vrouwen zullen de onderzoekers proberen te onderzoeken wat de invloed is van verschillende combinaties van (psycho)sociale factoren op het risico voor criminaliteit.
Wilt u meer informatie en/of op de hoogte blijven van het Spinhuis-onderzoek? Doet u zelf onderzoek naar gedetineerde vrouwen en zou u graag lid willen worden van het instituut? Kijk dan eens op www.spinhuiscenter.org of mail naar erodermond@nscr.nl.

dr. Elanie Rodermond

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten