Home Research
  1. Cluster Intergenerationeel

Actueel

Onvoldoende beschermd. Geweld in de jeugdzorg

In de sectorstudie stonden drie vragen centraal: Wat is er in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gebeurd sinds 1945? Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? En hoe is het geweld door ex-pupillen ervaren en welke gevolgen heeft dit gehad voor hun latere leven? Onderzoekers Van der Laan, Eichelsheim, Dirkse, Bruggeman en Asscher deden archiefonderzoek, interviewden ex-pupillen, […]

Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld. Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap Binnen de criminologie is in toenemende mate […]

Worden jongeren aangestoken door hun criminele broer of zus?

En, ‘hoe overleef ik mijn criminele broer of zus?’ ‘Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat broers onderling en zussen onderling effect hebben op elkaars criminele gedrag. Maar dit geldt niet voor gemengde broer/zus-paren. Ook is er een verschil tussen de vroege en late adolescentie. In de vroege adolescentie lijken vooral zussen elkaars delinquente gedrag te […]

28 september: Symposium Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag

Vrijdag 28 september | 13.30 – 18.00 | Lloyd Hotel Amsterdam Sommige gezinnen zitten vast in een patroon van crimineel gedrag, armoede en drugsmisbruik, ondanks interventies van de kinderbescherming en gerechtelijke sancties. Hoe komt dat? Recent verscheen Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour van NSCR-onderzoekers Veroni Eichelsheim en Steve van de Weijer bij uitgeverij […]

Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat kinderen die in hun jeugd gevangenschap van een ouder meemaken, vaker crimineel gedrag vertonen en meer mentale gezondheidsproblemen hebben. Ook is in onderzoek onder Amerikaanse peuters en Deense tieners een relatie gevonden tussen gevangenschap van de ouder en het vroegtijdig sterven van het kind. Het nieuwe NSCR-onderzoek gaat een […]

Onderzoek naar Meisjes in JeugdzorgPlus

NSCR-onderzoekers Merel Dirkse, Veroni Eichelsheim en Peter van der Laan hebben samen met projectleider en penvoerder Jessica Asscher (UvA, Forensische orthopedagogiek) subsidie gekregen van ZonMw om verdiepend onderzoek te doen naar meisjes in JeugdzorgPlus-instellingen. JeugdzorgPlus is een intensieve vorm van Jeugd en Opvoedhulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen […]

NWO Veni-grant for Steve van de Weijer

The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has awarded a Veni grant of 250,000 euros to dr. Steve van de Weijer for his research project Genetic influences on criminal careers. With a Veni grant from NWO, highly promising young researchers can further elaborate their own ideas during a period of three years. 1056 researchers submitted a proposal […]

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op […]

Amsterdam Research Seminar: An intergenerational perspective on criminal behaviour | 17 June

In this Research Seminar organized by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), we proudly present several important international experts in the field of intergenerational transmission of criminal behaviour. They will reflect upon the most important findings from their ongoing intergenerational research. Afterwards, the discussion will be led by prof. […]