Actueel

De niet-herkende LVB’er: risico’s in het strafproces

‘LVB’ers zeggen sneller ja, ze willen anderen pleasen’ Wat is precies een licht verstandelijke beperking? MT: ‘We spreken van een LVB bij een IQ-score tussen de 50 en 85, en wanneer iemand beperkingen heeft op het gebied van sociale, relationele en/of communicatieve vaardigheden. Vaak kan iemand ook niet zelfstandig beslissingen nemen. De beperkingen zijn ontstaan […]

Herstel van slachtoffers nader bestudeerd

Invloed slachtofferadvocatuur op slachtoffers Elbers’ eerste onderzoek richt zich op de rol van slachtofferadvocatuur in het strafrecht. De slachtofferadvocatuur behartigt de belangen van slachtoffers bij het uitoefenen van bijvoorbeeld hun recht op informatie, spreekrecht en recht op schadevergoeding. Omdat slachtoffers sinds kort procesdeelnemer zijn, krijgt het strafproces een nieuwe dynamiek. Doel van het onderzoek is […]

Barbora Hola benoemd tot lid van De Jonge Akademie

Barbora Hola is senior onderzoeker op het NSCR, alwaar zij met een WISE fellowship onderzoek doet naar de afdoening van internationale misdrijven, de tenuitvoerlegging van sancties en maatregelen naar aanleiding van die misdrijven, en naar ’transitional justice’. Hola promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de consistentie van de straffen van het Joegoslavië-tribunaal en het […]

Waarom vinden burgers dat rechters te licht straffen?

Jarenlang onderzoek laat zien dat burgers willen dat rechters strenger straffen dan ze in werkelijkheid doen. Ook blijkt dat als burgers geïnformeerd worden over de strafzaak en over de achtergronden van de verdachte, die behoefte aan strengere straffen afneemt. Er is dus een ‘informatie-effect’. Ook opleiding is van invloed: hoger opgeleiden vinden een streng straffende […]

Conferentie Empirical Legal Studies: heden en horizon

Verslag van de conferentie Op 13 december 2016 organiseerde het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag de conferentie Empirical Legal Studies: heden en horizon. In totaal zestien sprekers hielden er een korte presentatie, onder het wakend oog van dagvoorzitter Catrien Bijleveld, directeur van het NSCR. […]

NSCR en VU doen onderzoek naar het gebruik van handpalmafdrukken

Als een dader een handpalmspoor heeft achtergelaten op de plaats van het delict, kan dat worden gebruikt om hem op te sporen en te vervolgen. Tot 2010 was het gebruikelijk dat de politie, als een verdachte werd aangehouden, standaard behalve foto’s ook vingerafdrukken én handpalmafdrukken afnam.[i] Die gingen naar HAVANK, de databank van de politie. […]

NSCR and VU examine the use of palm prints in criminal proceedings

When an offender has left a palm trace at the scene of the crime, this can be used to identify and prosecute him. Until 2010 it was customary for the police that when a suspect was arrested, aside from photographs, also fingerprints and palm prints were taken.1 These prints were sent to HAVANK, the database of […]

Conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst

Organisator: NSCR | Datum: 13 december 2016 | Locatie: Hoge Raad Doet het recht wel wat het beoogt te doen? Juridisch onderzoekers buigen zich traditioneel over normatieve vragen. Daarbij onderzoeken zij doorgaans niet of de werkelijkheid wel zo is, als het recht veronderstelt. Om de assumpties van het recht te toetsen, is empirisch onderzoek nodig. […]

Colloquium Vechtscheidingen

Maandag 6 juni vond op het NSCR het colloquium ‘Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan’ plaats. Dit colloquium werd georganiseerd in een samenwerking van NSCR, ACFL (VU) en A-LAB (Amsterdam Law and Behavior Institute). Wetenschappers en professionals uit verschillende velden kwamen samen om te discussiëren over de actuele problematiek rond vechtscheidingen. De middag begon met […]

Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Het NSCR is begonnen met de nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) om het gebruik van empirische onderzoeksmethodes binnen de rechtsgeleerde discipline te bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. NWO heeft hier geld voor beschikbaar gesteld aan het NSCR dat als aanjager van deze stimuleringsactie optreedt. De uitdrukkelijke bedoeling […]

NWO-initiative Empirical Legal Studies up and running

NSCR has initiated a national project called Empirical Legal Studies (ELS) to improve the use of empirical methods in the law discipline. The initiative applies to criminal law, civil law, and administration law. NWO has provided a budget to NSCR to run the project. Its particular aim is to have science and legal practice working […]

Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures

Towards Evidence-Based Guidelines This research focuses on the rare but serious cases where one parent accuses the other of sexual abuse of one of the children, while the couple is in a divorce procedure, or already separated. Divorce procedures can be a natural moment for sexual abuse to be revealed. During marriage, the other parent […]