Home Actueel
  1. Conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst

Conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst

Empirical Legal Studies
Door dr. Nieke Elbers | 21 september 2016

Organisator: NSCR | Datum: 13 december 2016 | Locatie: Hoge Raad
Doet het recht wel wat het beoogt te doen? Juridisch onderzoekers buigen zich traditioneel over normatieve vragen. Daarbij onderzoeken zij doorgaans niet of de werkelijkheid wel zo is, als het recht veronderstelt. Om de assumpties van het recht te toetsen, is empirisch onderzoek nodig. Empirisch onderzoek als aanvulling op de normatieve bestudering van het recht is een verrijking van de wetenschap en kan bijdragen aan een betere rechtspraak en wetgeving.
Het doen van empirisch onderzoek is echter geen standaardonderdeel van de juridische opleiding. Juristen doen dan ook weinig empirisch juridisch onderzoek. Of gebeurt er misschien toch meer dan we denken? Wat is de plaats van empirie in het onderwijs? Hoe kunnen we multidisciplinaire samenwerking tussen juristen en sociaal wetenschappers stimuleren? Hoe sluit onderzoek het beste aan op de rechtspraktijk?
Deze onderwerpen zullen ter sprake komen op de conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst. Sprekers uit verschillende rechtsgebieden en uit zowel de wetenschap als de praktijk, zullen pitchen over de stand van zaken van empirisch juridisch onderzoek in de wetenschap en het onderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan de toekomst, de kansen op het gebied van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van empirie in de rechtspraktijk. Het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert de conferentie, onder begeleiding van een landelijke stuurgroep. De conferentie vindt plaats in het kader van de landelijke stimuleringsactie (ELS), gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wilt u de conferentie bijwonen, meldt u zich dan aan bij dr. Nieke Elbers. Bij meer belangstelling dan plaatsen, houden we rekening met de achtergrond van de deelnemers. We streven naar een diversiteit aan achtergronden.
Tijd: dinsdag 13 december 2016 | 13.00 tot 17.00 uur
Plaats: Hoge Raad, Den Haag | geldige legitimatie verplicht
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelding: dr. Nieke Elbers, nelbers@nscr.nl, (020) 59 85239
Download hier het programma:
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
[wpdm_package id='4443']
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
Credits beeld: Shutterstock

dr. Nieke Elbers

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten