Home Actueel
  1. Colloquium Vechtscheidingen

Colloquium Vechtscheidingen

Door Anne Smit MSc | 7 juni 2016

Maandag 6 juni vond op het NSCR het colloquium ‘Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan’ plaats. Dit colloquium werd georganiseerd in een samenwerking van NSCR, ACFL (VU) en A-LAB (Amsterdam Law and Behavior Institute). Wetenschappers en professionals uit verschillende velden kwamen samen om te discussiëren over de actuele problematiek rond vechtscheidingen.
De middag begon met een uiteenzetting van de actuele stand van zaken rond vechtscheiding door prof. mr. Masha Antokolskaia, hoogleraar personen- en familierecht. Haar lezing liet zien dat de huidige wetgeving betreffende gezamenlijk gezag en co-ouderschap niet tot de gewenste resultaten heeft geleid, maar ervoor heeft gezorgd dat ouders meer om over te vechten hebben. Een mogelijke aanpak voor vechtscheidingen ligt mogelijk meer in het wegnemen van wettelijke prikkels tot vechten.
Familierechter Mr. Monique Fiege vertelde over de meest recente ontwikkelingen in de werkwijze van de rechterlijke macht, waaronder de pilot ‘één gezin, één rechter’ die net van start is gegaan bij de Rechtbank Rotterdam. Deze pilot beoogt echtscheidingen sneller en adequater af te handelen.
Prof. mr. Lieke Coenraad, rechter-plaatsvervanger en hoogleraar personen- en familierecht, pleitte voor een andere benadering door rechters, waarin zij een actievere rol spelen in communiceren met de ouders ter terechtzitting en een 'menselijke maat' toepassen. Ook lichtte zij de procespositie van het kind toe, waarin zij uiteenzette welke rechtsingangen een kind heeft binnen echtscheidingsprocedures.
Gedragswetenschapper Diana te Beek, werkzaam bij Altra (Jeugd- en Opvoedhulp), gaf toelichting op het programma ‘Ouderschap Blijft’, waarin er gewerkt wordt aan herstel van constructieve communicatie en samenwerking tussen ouders in een complexe of conflictueuze situatie. Continuïteit in de omgang tussen het kind en de ouders is ook een belangrijk doel van dit programma. Tijdens de begeleiding en bemiddeling wordt gebruik gemaakt van mediation, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.
Het programma werd afgesloten door Anne Smit (NSCR), promovenda aan de VU, die haar promotieonderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens en na (echt)scheidingen besprak. De eerste bevindingen uit haar onderzoek laten zien dat dit soort beschuldigingen ook regelmatig voorkomen bij ongehuwde ouders, buiten de context van een echtscheiding. In vrijwel alle gezinnen waar dit soort beschuldigingen worden geuit, zijn veel andere problemen en staat de rechter voor een zeer ingewikkelde opgave.
Deze middag waarin zowel deskundigen uit de praktijk als uit de wetenschap samen kwamen en hun ervaringen met elkaar deelden, was goed bezocht. In de discussie werd gepleit voor empirisch onderzoek naar de kenmerken van de gezinnen die een verhoogd risico hebben om in een vechtscheiding te belanden.

Anne Smit MSc

Deel dit artikel

Actuele berichten