Actueel

Overvallen op camera: gedrag van daders, slachtoffers en omstanders

In dit onderzoek bestuderen we opnames van 58 overvallen die door beveiligingscamera’s zijn vastgelegd. Door een nauwgezette bestudering van de beelden stellen we vast welke gedrag van slachtoffers (en eventuele omstanders) ertoe kan bijdragen dat overvallen worden afgebroken en zonder lichamelijk geweld verlopen. Ook bestuderen we het gedrag van omstanders en slachtoffers na afloop van […]

Jonge mannen in conflictsituaties

In dit etnografische onderzoek onder jonge mannen in Kaapstad is onderzocht waarom zij in sommige conflictsituaties geweld gebruiken maar in andere niet. In hoeverre kan geweld verklaard worden door te kijken naar de kenmerken van conflictsituaties met en zonder geweld, en op welke manier spelen de achtergrond van de jonge mannen en het kader waarin […]

Overvallen vanuit daderperspectief

In dit onderzoek werden situationele factoren rond overvallen bestudeerd aan de hand van interviews met daders. Wie waren erbij betrokken en welke rol speelde iedereen? Hoe werd de overval uitgevoerd? Verzetten de slachtoffers zich? Gebruikten de overvallers geweld? Op welk moment en op welke manier gebeurde dat? Om dat te achterhalen voerden we vraaggesprekken met […]

Informeel en formeel guardianship

Er is veel onderzoek verricht naar informele guardians uit de routine-activiteitentheorie van Felson en Cohen: de gewone burgers die een oogje in het zeil houden. Daarbij wordt meestal gedacht aan hoe burgers kunnen optreden als eenmaal een misdrijf heeft plaatsgevonden, namelijk hoe ze de politie kunnen helpen bij de opsporing. Er is veel minder aandacht […]

Reputatie kan het bystander-effect omkeren

Als omstanders aanwezig zijn bij een ongeluk of een delict, zijn mensen minder geneigd hulp te bieden, of duurt het erg lang voordat ze hulp bieden. Dit zogeheten bystander-effect heeft NSCR- en VU-onderzoeker Marco van Bommel in zijn promotieonderzoek bestudeerd. Een verrassende bevinding was dat dit bystander-effect eenvoudig omgezet kan worden in juist een grotere […]