Home Actueel
  1. Informeel en formeel guardianship

Informeel en formeel guardianship

Door prof. dr. Henk Elffers | 25 maart 2015 | Criminal Events

Er is veel onderzoek verricht naar informele guardians uit de routine-activiteitentheorie van Felson en Cohen: de gewone burgers die een oogje in het zeil houden. Daarbij wordt meestal gedacht aan hoe burgers kunnen optreden als eenmaal een misdrijf heeft plaatsgevonden, namelijk hoe ze de politie kunnen helpen bij de opsporing. Er is veel minder aandacht voor de rol van de burger in een eerdere fase, dus voordat of terwijl een misdrijf plaatsvindt. Enerzijds is betoogd dat die fase veel belangrijker is (<sup>1</sup>, <sup>2</sup>, <sup>4</sup>), maar de empirische bewijsvoering voor hoe de interactie tussen overtreder en guardian precies in zijn werk gaat is nog mager. Vooral experimentele ondersteuning van de preventieve rol van guardians is onvoldoende ontwikkeld (<sup>3</sup>). Wel is aangetoond dat het aantal personen dat zo'n preventief guardianship kan uitvoeren hoog is (<sup>5</sup>).
Momenteel gaan onderzoekers op experimentele wijze na in hoeverre potentiële overtreders reageren op mogelijk en feitelijk aanwezige guardians. Daarnaast wordt door middel van secundaire analyse van surveydata bestudeerd welke determinanten bepalen of burgers zich bemoeien met een zich ontrollend misdrijf of een geval van overlast. Hierbij besteden de onderzoekers speciale aandacht aan de relatie tussen burger en politie.
Maud van Bavel MSc., promovendus, prof. dr. Henk Elffers, promotor, dr. Danielle Reynald (Griffiths University, Australië), co-promotor
&nbsp;
[1] Elffers, H. (2012) Burgers als preventieve guardians. Panopticon 33/6, 501-505.
[2] Elffers, H. (2013) Niet bij blauw alleen: de burger als zijn broeders hoeder. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
[3] Van Bavel, M. &amp; Elffers, H. (2013) Experiments in guardianship research In: B.C. Welsh, A.A. Braga &amp; G.J.N. Bruinsma (eds.). Experimental criminology: Prospects for Advancing Science and Public Policy. New York: Cambridge University Press, 90-107.
[4] Elffers, H. (2014) On citizen participation in crime control. Etnofoor 26/2, 65-72.
[5] Reynald, D.M. &amp; Elffers, H. (in druk) The Routine Activity of Guardianship: Comparing Self-Reports of the Availability and Monitoring Dimensions of Guardianship in Action with Proxy Measures. Crime Prevention and Community Safety (verschijnt najaar 2015)

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten