Home
  1. Overzicht dr. Veroni Eichelsheim

Actueel

Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld. Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap Binnen de criminologie is in toenemende mate […]

Worden jongeren aangestoken door hun criminele broer of zus?

En, ‘hoe overleef ik mijn criminele broer of zus?’ ‘Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat broers onderling en zussen onderling effect hebben op elkaars criminele gedrag. Maar dit geldt niet voor gemengde broer/zus-paren. Ook is er een verschil tussen de vroege en late adolescentie. In de vroege adolescentie lijken vooral zussen elkaars delinquente gedrag te […]

Genderspecifieke aandacht voor meisjes in JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is bedoeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf of tegen anderen. Jaarlijks zitten ongeveer evenveel meisjes als jongens in zo’n instelling. Hoewel jongens en meisjes vaak om dezelfde redenen in JeugdzorgPlus worden geplaatst, laat het NSCR-onderzoek zien dat meisjes vaker worden geplaatst vanwege zorgen over loverboy-problematiek en verstoorde seksuele […]

28 september: Symposium Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag

Vrijdag 28 september | 13.30 – 18.00 | Lloyd Hotel Amsterdam Sommige gezinnen zitten vast in een patroon van crimineel gedrag, armoede en drugsmisbruik, ondanks interventies van de kinderbescherming en gerechtelijke sancties. Hoe komt dat? Recent verscheen Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour van NSCR-onderzoekers Veroni Eichelsheim en Steve van de Weijer bij uitgeverij […]

NSCR Practitioner in Residence Programma

Tijdens bezoeken vinden ontmoetingen plaats tussen de praktijkdeskundige en diverse NSCR-onderzoekers. Daarbij wordt er gesproken over de inhoud van NSCR-onderzoek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor het belang voor beleid en praktijk en de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Ook maken de praktijkdeskundigen in brede zin kennis met het NSCR door deel te nemen aan de ‘NSCR-praktijk’ […]

Conclusies Studiedag intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag

Op 17 en 18 juni jl. organiseerde het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een bijeenkomst voor binnen- en buitenlandse onderzoekers die criminaliteit en aanverwant probleemgedrag onderzoeken vanuit een intergenerationeel perspectief. Het NSCR wil hiermee initiatiefnemer zijn van internationale samenwerkingen en internationaal comparatief onderzoek op dit gebied. Bepaalde families blijven over meerdere generaties – ondanks […]

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op […]

NSCR Practitioner in Residence Programma 2016

Om uitwisseling tussen beleid en praktijk te bevorderen is in 2015 op het NSCR het Practitioner in Residence (PiR) programma in het leven geroepen, waarbij deskundigen uit relevante beleids- en praktijkgebieden gedurende een kalenderjaar een of meerdere bezoeken brengen aan het NSCR. Na een succesvolle start wordt het programma dit jaar voortgezet met een nieuwe […]

Amsterdam Research Seminar: An intergenerational perspective on criminal behaviour | 17 June

In this Research Seminar organized by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), we proudly present several important international experts in the field of intergenerational transmission of criminal behaviour. They will reflect upon the most important findings from their ongoing intergenerational research. Afterwards, the discussion will be led by prof. […]

NWO-WOTRO grant awarded to NSCR and VU researchers

NSCR researchers Eichelsheim and Lindegaard and VU researcher Hola have been awarded a grant for their research proposal entitled “Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda”. The grant has been awarded within the NWO-WOTRO program “Applied Research Fund of the Security & Rule of Law”. The research […]

NWO-WOTRO subsidie toegekend aan NSCR en VU onderzoekers

NSCR onderzoekers Eichelsheim en Lindegaard hebben samen met de VU een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek getiteld “Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda” . De subsidie is toegekend binnen het NWO-WOTRO programma “Applied Research Fund of the Security & Rule of Law”. Bij dit onderzoek […]