Home Actueel
  1. NSCR Practitioner in Residence Programma 2016

NSCR Practitioner in Residence Programma 2016

.
Door prof. dr. Veroni Eichelsheim | 18 mei 2016

Om uitwisseling tussen beleid en praktijk te bevorderen is in 2015 op het NSCR het Practitioner in Residence (PiR) programma in het leven geroepen, waarbij deskundigen uit relevante beleids- en praktijkgebieden gedurende een kalenderjaar een of meerdere bezoeken brengen aan het NSCR. Na een succesvolle start wordt het programma dit jaar voortgezet met een nieuwe groep praktijkdeskundigen
Tijdens een bezoek vinden ontmoetingen plaats tussen de praktijkdeskundige en diverse NSCR- onderzoekers. Uiteraard wordt er gesproken over de inhoud van NSCR onderzoek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor het belang voor beleid en praktijk en de toepasbaarheid van de resultaten. Ook maken de praktijkdeskundigen in brede zin kennis met het NSCR door deel te nemen aan de ‘NSCR-praktijk’ (zoals discussiebijeenkomsten, lezingen en werkbesprekingen).
Vanuit Jeugdzorg Nederland heeft Arianne Westhuis (programmamanager JeugdzorgPlus) in 2016 als eerste een bezoek gebracht aan het NSCR. JeugdzorgPlus is er voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken of voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven door de kinderrechter.
Daarnaast bezochten Auke van Dijk (Politie Amsterdam), Marith Volp (Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Rutger van den Hurk (Politie Noord-Holland) in de afgelopen maanden het NSCR. Auke van Dijk is strategisch adviseur en richt zich op het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in een als legitiem ervaren optreden van de politie. In de Kamer houdt Marith Volp zich vooral bezig met beleid rond gevangeniswezen, tbs, huiselijk geweld, verslaving en zedendelicten. Rutger van den Hurk is teamchef Analyse en Onderzoek van de Dienst Regionale Informatie Organisatie.
Michèle Blom (Ministerie van Veiligheid en Justitie) was op 12 mei onze meest recente gast. Michèle Blom is Directeur-Generaal Straffen en Beschermen en heeft in haar dossier beleidsvorming rond ontwikkelingen in de criminaliteit, strafrechtelijke interventies en maatschappelijk draagvlak daarvoor.
Gerlof Leistra, journalist bij weekblad Elsevier, brengt dit jaar ook nog een bezoek aan het NSCR. Met dit brede scala aan praktijkdeskundigen hopen we dit jaar de interactie tussen wetenschap en praktijk verder te intensiveren.
Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten