Home
  1. Overzicht dr. Anja Dirkzwager

Actueel

Psychische problematiek neemt af tijdens detentie

‘Een opmerkelijke uitkomst uit het Prison Project is dat we een afname zagen in de psychische problematiek bij gedetineerden. Ze ervoeren na verloop van tijd bijvoorbeeld minder angst en minder depressieve gevoelens. Deze afname in psychische problemen zagen we vooral bij bepaalde risicogroepen, zoals gedetineerden met problematisch alcohol- en drugsgebruik voorafgaand aan hun detentie en […]

Werkgroep Prison Life and the Effects of Imprisonment

De werkgroep werd opgericht in 2010 en telt ruim 80 leden die 20 verschillende landen vertegenwoordigen. De leden komen twee keer per jaar samen: een keer tijdens de European Society for Criminology Conference en een keer voor een workshop. Deze workshops worden elk jaar door een ander lid van de werkgroep georganiseerd. Anja Dirkzwager: ‘Hier […]

Anja Dirkzwager ontvangt Correctional Research Award voor het Prison Project

De Correctional Research Award 2017 van de ‘International Corrections and Prisons Association’ (ICPA) is dit jaar toegekend aan het Prison Project – en aan Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) voor het opzetten en leiden van dit grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie in Nederland. De prijs is afgelopen woensdag […]

Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

NSCR-onderzoekers Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Merel Dirkse hebben een subsidie gekregen van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort om onderzoek te doen naar de nazorg aan ex-gedetineerden die na hun detentie terugkeren naar Amersfoort. In Nederland keren jaarlijks circa 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Dit betekent dat een aanzienlijke […]

Determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners

This project focuses on procedural justice in prisons. In this project procedural justice refers to prisoners’ perceptions of the fairness of procedures in prisons, the interpersonal treatment within prison (e.g. being treated with respect and humanity), and positive and constructive officer-prisoner relationships. The first aim is to examine to what extent contextual factors within prisons […]

Prisoners’ mental and physical health

Persons with health problems are largely overrepresented in the criminal justice system. This overrepresentation is particularly pronounced in prisons. For instance, compared with the general population, adult prisoners have a two- to four-fold increased chance of major depression and experience substantially elevated levels of psychological distress. In addition, physical health problems, like hypertension, asthma and […]

Prison design and detention experience

“Prison design affects how inmates experience the conditions of their detention” Despite historical interest for the construction of prisons, much is unclear about how prison design affects detainees. Researchers Karin Beijersbergen, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan and Paul Nieuwbeerta have investigated the relationship between the design of Dutch prisons and the way detainees experience […]

Symposium Detentie en recidive

Op 6 november 2015 organiseert het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen in samenwerking met het Prison Project voor de derde keer een symposium. Deze keer gaat het over het recidiverisico na detentie en welke detentiegerelateerde kenmerken samenhangen met dit risico. Tijdens dit symposium wordt aandacht besteed aan de rol van verblijfsduur, deelname aan interventies tijdens de detentie, […]

Liever geen bajesklant?

Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 40.000 personen vrij uit de gevangenis, die na het uitzitten van hun straf proberen de draad van hun leven weer op te pakken. Een plek om te wonen en een betaalde baan kunnen hen helpen om terugval in de criminaliteit te voorkomen. Maar zitten huurbazen en werkgevers wel op ex-gedetineerden […]

Experiment discriminatie van ex-gedetineerden op de arbeids- en woningmarkt

Liever geen bajesklant? Een experiment naar discriminatie van ex-gedetineerden op de arbeids- en woningmarkt Jaarlijks verlaten in Nederland zo’n 40.000 personen de gevangenis na het uitzitten van hun straf. Na hun vrijlating staan ex-gedetineerden voor de uitdaging de draad van hun leven weer op te pakken. Een plek om te wonen en een betaalde baan […]

Gevangenisontwerp en detentiebeleving

“Het gevangenisontwerp is van invloed op hoe gedetineerden hun detentieomstandigheden ervaren” Ondanks historische interesse voor de bouw van gevangenissen is er echter weinig bekend over wat het gevangenisontwerp met gedetineerden doet. Onderzoekers Karin Beijersbergen, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Paul Nieuwbeerta hebben de relatie tussen het gevangenisontwerp van Nederlandse huizen van bewaring en […]

Voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden de bejegening in detentie ervaren

In toenemende mate laat onderzoek zien dat een humane en rechtvaardige bejegening cruciaal is voor het leven in detentie. Het huidige project richt zich op relaties tussen gedetineerden en personeel, en meer specifiek op de bejegening van gedetineerden door gevangenispersoneel. Het doel van het project is om voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden ervaren dat […]