Home Actueel
  1. Voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden de bejegening in detentie ervaren

Voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden de bejegening in detentie ervaren

Door prof. dr. Anja Dirkzwager | 4 maart 2015 | Sancties

In toenemende mate laat onderzoek zien dat een humane en rechtvaardige bejegening cruciaal is voor het leven in detentie. Het huidige project richt zich op relaties tussen gedetineerden en personeel, en meer specifiek op de bejegening van gedetineerden door gevangenispersoneel. Het doel van het project is om voorspellers en gevolgen van hoe gedetineerden ervaren dat ze worden bejegend in detentie te onderzoeken. Allereest, uitgaande van de procedurele rechtvaardigheidstheorie, wordt onderzocht in hoeverre de percepties van gedetineerden over hun bejegening in detentie van invloed is op hun psychisch welzijn en misdragingen tijdens detentie. Ten tweede, gezien de mogelijke negatieve consequenties van een onrechtvaardige en onrespectvolle bejegening, wordt onderzocht in hoeverre detentieomstandigheden (zoals gevangenispersoneelskenmerken en gevangenisarchitectuur) kunnen bijdragen aan een humaan en rechtvaardig detentieklimaat en goede relaties tussen personeel en gedetineerden. Het onderzoek maakt gebruik van de data van het Prison Project, een grootschalig longitudinaal onderzoek waarin 1900 gedetineerden ondervraagt worden.
Onderstaande poster gaat beknopt in op de vraag in hoeverre kenmerken van het gevangenispersoneel gerelateerd zijn aan de manier waarop gedetineerden vinden dat ze worden bejegend in detentie.
drs. Karin Beijersbergen, promovendus, prof. dr. Peter van der Laan, prof. dr. Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden), promotoren, dr. Anja Dirkzwager, co-promotor

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten