Home Actueel
  1. Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

Anja Dirkzwager
Door prof. dr. Anja Dirkzwager | 18 mei 2016 | Sancties

NSCR-onderzoekers , Peter van der Laan en Merel Dirkse hebben een subsidie gekregen van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort om onderzoek te doen naar de nazorg aan ex-gedetineerden die na hun detentie terugkeren naar Amersfoort.

In Nederland keren jaarlijks circa 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Dit betekent dat een aanzienlijke groep ex-gedetineerden voor de uitdaging staat om na hun detentie de draad van hun leven weer op te pakken. Uit onderzoek blijkt dat recidive binnen deze groep hoog is. Ongeveer de helft van hen heeft binnen twee jaar opnieuw contact met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde wordt binnen twee jaar opnieuw ingesloten in een penitentiaire inrichting. Een van de manieren om recidive terug te dringen en een succesvolle re-integratie te bevorderen, is om ex-gedetineerden (na)zorg te bieden. Het idee hierachter is dat door de leefomstandigheden van gedetineerden na detentie te verbeteren, de kans op recidive wordt verminderd. Met dat doel wordt al tijdens detentie begonnen met het voorbereiden van gedetineerden op hun terugkeer in de vrije maatschappij. In dat kader richt het algemene landelijke nazorgbeleid zich bijvoorbeeld op het bieden van ondersteuning op vijf gebieden waarvan verwacht wordt dat deze bijdragen aan een succesvolle re-integratie: een geldig identiteitsbewijs, onderdak en inkomen na vertrek uit detentie, inzicht in schuldenproblematiek en het vaststellen van zorgbehoeften.

In het huidige onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de gemeente Amersfoort de nazorg aan ex-gedetineerden aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze aanpak bijdraagt aan hun succesvolle re-integratie. Het onderzoek brengt de nazorg in al zijn facetten in beeld: beleid, praktijk, betrokkenen, verantwoordelijkheden en samenwerking. Om dit in kaart te brengen, worden gegevens verzameld uit diverse informatiebestanden en worden interviews gehouden met bij de nazorg betrokken personen en organisaties. Het onderzoek zal inzicht geven in welke aspecten van het nazorgbeleid goed verlopen en welke aspecten verbeterd kunnen worden.  Dit onderzoek sluit aan bij bestaande NSCR-onderzoeken naar nazorg, detentie en de gevolgen van detentie op de verdere levenslopen van ex-gedetineerden en hun families.
Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten